JRT uz pagaidu mājvietu Tabakas fabrikā varētu pārcelties tikai nākampavasar, Mixnews.lv

JRT uz pagaidu mājvietu Tabakas fabrikā varētu pārcelties tikai nākampavasar

фото

Sabiedrība | 2014. gada 21. janvārī plkst. 08:47

Jaunais Rīgas teātris (JRT) uz pagaidu mājvietu bijušajā Tabakas fabrikā varēs pārcelties ne ātrāk kā nākamā gada pavasarī, nevis šā gada nogalē, kā plānots sākotnēji, ziņo laikraksts "Diena".

Par Tabakas fabrikas ēkas pielāgošanu JRT vajadzībām un teritorijas projekta beigu darbiem atbildīga ir SIA "Belss", kas izstrādātā projekta ekspertīzi un saskaņošanu plāno sākt šā gada februārī. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu un būvprojekta akcepta saņemšanas no Rīgas pilsētas Būvvaldes tiks izsludināts iepirkums par būvniecības darbu veikšanu.

"Plānojam, ka būvniecības darbi veicami desmit mēnešos, lai ēku izremontētu un pielāgotu atbilstoši JRT pagaidu funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to projektu plānots pabeigt līdz 2015.gada pavasarim," norāda VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārstāve Daiga Laukšteina.

Par JRT ēku kompleksa Lāčplēša ielā 25 rekonstrukciju patlaban vēl norisinās sarunu procedūra ar trīs godalgoto metu autoriem par skiču un tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu rekonstrukcijas laikā.

"Sarunu procedūras rezultātā tiks izvēlēts projektētājs, kas 12 mēnešos izstrādās JRT ēku kompleksa rekonstrukcijas projektu. Pēc tam tiks organizēts iepirkums būvniecības darbiem, kuru veikšanai paredzētais laiks ir 22 mēneši," norāda VNĪ pārstāve.

Konkursā iesniegtā informācija par prognozētajām būvizmaksām ievērojami pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas, līdz ar to VNĪ sadarbībā ar žūrijas komisiju aplēsa vidējās optimālās izmaksas objektā – tie varētu būt aptuveni 1700 eiro par kvadrātmetru bez PVN.

Tas nozīmē, ka ja iepriekš JRT telpām Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcijas izdevumu segšanai 2013.-2016.gadam bija paredzēti 7 364 977 eiro, patlaban tiek gatavots Ministru kabineta rīkojuma grozījumu projekts un saskaņošana ministrijās, paredzot pagarināt būvdarbu termiņu līdz 2017.gada jūnijam un palielinot nepieciešamo finansējumu projektēšanai un rekonstrukcijai līdz 16,2 miljoniem eiro.

JRT ēku komplekss pašreizējo slodzi nevar izturēt, tam nepieciešamas piemērotas, mūsdienīgas telpas ar uzlabotiem aktierspēles laukumiem, pilnveidotu infrastruktūru un ērtu pieejamību.

Sākotnēji bija iecerēts, ka pagaidu telpās JRT varēs ievākties jau šā gada rudenī, taču nepieciešamie būvdarbi Tabakas fabrikā ieilguši. Pārcelti arī plānotie atgriešanās datumi: ja JRT ēkas Lāčplēša ielā rekonstrukciju sākotnēji bija plānots pabeigt 2016.gada vasarā, tagad šis termiņš pārcelts par gadu - līdz 2017.gada vasarai.

Foto: kulturaskarte.lv

Komentāri