Piketā pret lauksaimniecības zemes izpārdošanu pulcējušies vairāk nekā 50 lauksaimnieku, Mixnews.lv

Piketā pret lauksaimniecības zemes izpārdošanu pulcējušies vairāk nekā 50 lauksaimnieku

фото

Sabiedrība | 2014. gada 21. janvārī plkst. 13:06

Otrdien piketā pie Ministru kabineta ieejas pret lauksaimniecības zemes izpārdošanu pulcējušies vairāk nekā 50 lauksaimnieku organizāciju pārstāvji, ziņo "Nozare.lv".

Piketētāji uz ietves pie valdības ēkas kāpnēm no iedegtām svecītēm izveidojuši Latvijas kontūru, kurā izvietoti maisiņi ar zemi no dažādiem Latvijas pagastiem.

Pie maisiņiem piestiprinātas zīmītes, kurās minēts konkrēts pagasts un teksts: "Latvijas 110 novados un 494 pagastos ir 2,9 miljoni hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šobrīd lauksaimniecībai jau ir zuduši 300 tūkstoši hektāru, un zemes pazudināšana turpinās dienu no dienas. Kopā ar Zemkopības ministriju mums ir izdevies sagatavot un virzīt izskatīšanai valdībā izmaiņas likumdošanā, kuras nodrošinās, ka turpmāk lauksaimniecības zeme tiks tikai tiem, kuri apņemas uz tās strādāt, un ierobežos/pārtrauks spekulatīvos darījumus ar zemi. Šodien Latvijas lauksaimnieki aicina lēmumu pieņēmējus atbalstīt izstrādātos grozījumus un ierobežot Latvijas zemes izpārdošanu!"

Piketētāju rokās ir daudzi plakāti, piemēram, "Lauksaimniecības zemi pārtikas ražošanai!", "Gribu būt saimnieks savā zemē", Latvijas zemnieku federācija iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, Jauno zemnieku klubs tur plakātu "Gribu apstrādāt Latvijas laukus".

Vēl ir plakāti, kas vēsta "Latvijas zemi Latvijas saimniekiem", "Nepārdod zemi investoram - dvēseli sātanam", "Abreni atdevām - izpārdosim Latviju?", "Maize neaug kokos, mums vajag zemi, kur to izaudzēt", "Uz ežiņas galvu liku, sargāj' savu tēvu zemi", "Zeme nav drēbes - neizpārdod to!", "Zeme - limitēts nacionālais resurss", "Pirmpirkuma tiesības Latvijas zemniekiem".

Ierodoties uz valdības sēdi, zemkopības ministre un Ministru prezidenta amatam nominētā kandidāte Laimdota Straujuma (V) apstaigāja piketētājus un sasveicinājās ar tiem, pauzdama atbalstu zemnieku prasībām. Piketētāji Straujumu sveica ar atbalsta un sajūsmas saucieniem.

Straujuma piketētājiem uzsvēra, ka Zemkopības ministrijas virzītie grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" pirmdien jau ir guvuši atbalstu Ministru kabineta komitejas sēdē, un izteica pārliecību, ka otrdien gūs atbalstu valdības sēdē.

"Turpmākais jau būs atkarīgs no Saeimas deputātiem, kuri izskatīs šos grozījumus. Aicinu lauksaimniekus pastāvēt par savām prasībām un sekot līdzi likuma grozījumu virzībai," sacīja Straujuma, solot atbalstu arī no savas puses.

Piketētāji ministriem, kuri ieradās uz valdības sēdi, dalīja maisiņus ar Latvijas zemi no Latvijas kontūras. Straujumai tika maisiņš ar zemi no Valgales pagasta Bauskas novadā. Ministre gan sākotnēji izteica vēlmi saņemt maisiņu ar zemi no kāda Latgales pagasta, taču beigās norādīja, ka lauksaimnieku prasības ir par visu Latvijas lauksaimniecības zemi, tāpēc derēšot arī zeme no Bauskas novada.

Lai mudinātu valdības pārstāvjus apstiprināt zemes iegādes kritērijus lauksaimniecības zemei, otrdien lauksaimnieki pulcējas protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Grozījumos likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" ir iekļauti kritēriji, kuri tiktu piemēroti lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam - lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis investīciju darījumiem.

Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir izstrādājušas kritērijus, kuri turpmāk tiks piemēroti LIZ pirkšanas darījumiem, piemēram, lauksaimnieciskās zināšanas vai darba pieredze, obligāta zemes izmantošana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, nosacījumi jaunajiem lauksaimniekiem. Likumprojekts neliegs lauku īpašumu iegādi arī pilsētniekiem.

Komentāri