Topošā valdība veidos stabilu un neatkarīgu finansējuma modeli VKKF, Mixnews.lv

Topošā valdība veidos stabilu un neatkarīgu finansējuma modeli VKKF

фото

Sabiedrība | 2014. gada 21. janvārī plkst. 21:38

Topošā Laimdotas Straujumas (V) valdība plāno sagatavot Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansēšanas modeli, kas garantētu VKKF stabilitāti, neatkarību un tā finansējuma pieaugumu, sacīts jaunās valdības deklarācijā.

Jaunā valdība iecerējusi arī veidot radošo profesiju statusam un darbības specifikai atbilstošu politisko un normatīvo vidi, tostarp pilnveidojot vispārējās sociālās aizsardzības garantijas radošajās profesijās individuāli nodarbinātajiem.

Plānots veikt pasākumus profesionālās kultūrizglītības kvalitātes celšanai. Jaunā valdība apņēmusies pilnveidot finansēšanas kārtību profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu īstenošanai, izstrādājot kvalitātes kritērijus. Plānots sagatavot arī Profesionālās kultūrizglītības kompetenču centru izveides koncepciju.

Jaunā valdība plāno izstrādāt programmu Latvijas Republikas simtgadei un sākt tās īstenošanu. Tā iecerējusi sākt arī Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveidi.

Straujumas valdība iecerējusi veikt pētījumu kultūras jomā, lai izvērtētu strādājošo konkurētspēju.

Plānots veicināt radošā potenciāla un kultūrā balstīto inovāciju īstenošanu uzņēmējdarbībā, kā arī stiprināt kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sektora sadarbību. Paredzēts arī izglītot sabiedrību par radošo industriju jautājumiem, kā arī sekmēt tās eksportspēju.

Topošā valdība iecerējusi aktivizēt kultūras un izglītības procesu mijiedarbi nacionālo kultūras vērtību apziņas stiprināšanai, nācijas pašcieņas celšanai un saliedētībai uz kopīgu vērtību pamata. Plānots arī popularizēt Latvijas kultūras kanonu sabiedrībā, it īpaši jauniešu vidū un ārvalstu latviešu kopienās.

Lai stiprinātu piederības sajūtu Latvijai, Straujumas valdība atbalstīs mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.

Topošā valdība apņēmusies izstrādāt mediju politikas veidošanas institucionālo risinājumu. Tā plāno veicināt Latvijas elektronisko mediju un drukātās preses attīstību, radot labvēlīgus apstākļus to pastāvēšanai un konkurētspējai.

Straujumas valdība iecerējusi sekmēt sabalansētas mediju telpas attīstību, ko veido gan sabiedriskie, gan komerciālie mediji, tostarp reģionālie mediji. Jaunā valdība plāno panākt vienošanos par atbalsta pasākumiem sabiedriskajiem medijiem.

Plānots arī stiprināt nacionālu un eiropeisku informācijas telpu, veicinot ES dalībvalstu sabiedrisko televīzijas programmu pieejamību.

Kultūras nozarē Straujumas valdības prioritāte būs latviskās kultūrvides un identitātes stiprināšana, Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšana un bagātināšana ar jaunām laikmetīgām vērtībām mākslā un literatūrā.

Komentāri