Galvenais informācijas avots par e-pakalpojumiem iedzīvotājiem ir iestāžu mājaslapas, Mixnews.lv

Galvenais informācijas avots par e-pakalpojumiem iedzīvotājiem ir iestāžu mājaslapas

фото

Sabiedrība | 2014. gada 26. janvārī plkst. 17:29

Iedzīvotāji par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem e-pakalpojumiem vairāk uzzina no to mājaslapām, nevis no draugiem un radiem, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pasūtītās aptaujas rezultāti.

Ja pagājušā gada pirmajā pusgadā veiktajā aptaujā iedzīvotāji kā galveno informācijas avotu minēja radus, draugus un paziņas, pērn nogalē veiktajā aptaujā kā galvenais informācijas avots norādīts pakalpojumu sniedzēju mājaslapas.

Ja pērn pirmajā aptaujā 45% iedzīvotāju kā galveno informācijas avotu bija uzrādījuši radus, draugus un paziņas, novembrī veiktajā aptaujā šo iedzīvotāju īpatsvars bija 38,1%. Savukārt pakalpojuma sniedzēja mājaslapu kā galveno informācijas avotu novembrī ir minējuši 40,6% iedzīvotāju, bet pusgadu iepriekš - 35%.

Nedaudz pieaugusi arī portāla "www.latvija.lv" popularitāte - to kā informācijas avotu minējuši 32% (maijā 29,1%), kā arī valsts vai pašvaldību iestāžu popularitāte - ja maijā to kā galveno minēja 28,3% respondentu, novembrī tādu bija 29,9%. Samazinājusies ir sociālo tīklu popularitāte - ja pērn maijā tos kā galveno informācijas avotu minēja 25,1% iedzīvotāju, novembrī - 22,2%.

Noskaidrojies, ka iedzīvotājus lietot e-pakalpojumus visvairāk iedrošinātu draugu, radu un paziņu, kas paši ir lietojuši šos pakalpojumus, ieteikums, palīdzība vai piemērs. Tāpat noderīgs būtu bezmaksas telefona numurs, kur varētu sazvanīt speciālistu, kas sniegtu konsultāciju neskaidrību gadījumā, kā arī ja e-pakalpojuma cena būtu zemāka vai būtu iespējami ātri saņemt rezultātus.

Pēc iedzīvotāju domām e-pakalpojumu lietošanu motivētu arī skaidra informācija par šo pakalpojumu rezultātu un norādes par turpmāko rīcību pēc e-pakalpojumu izpildes. Vēlama būtu arī plašāka informācija par pakalpojumiem.

Kopumā VARAM ir paredzējusi veikt septiņas šādas aptaujas - 2012.gada decembrī bija pirmais pētījums un laika posmā no 2013. līdz 2015.gadam tiks veikti divi izvērtējumi katru gadu. Pagājušā gada nogalē veiktais bija trešais sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu lietojumu Latvijā.

Aptauja veikta laikā no 2013.gada 4. līdz 14.novembrim, un tajā piedalījušies Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Komentāri