Vecāki tomēr nevarēs bērnam reģistrēt vārdu Miron, Mixnews.lv

Vecāki tomēr nevarēs bērnam reģistrēt vārdu Miron

фото

Sabiedrība | 2014. gada 27. janvārī plkst. 18:07

Stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts liepājnieka Sergeja Antonova pieteikums uzlikt par pienākumu Liepājas Dzimtsarakstu nodaļai reģistrēt viņa dēlu ar senkrievu vārda "Miron" oriģinālo formu bez galotnes "-s", ziņo LETA.

Kā informēja Augstākās tiesas (AT) preses sekretāre Baiba Kataja, AT Administratīvo lietu departaments 24.janvārī atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību. Pārbaudījusi apgabaltiesas spriedumu, tiesnešu kolēģija atzinusi, ka tai nav šaubu par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Apgabaltiesa ir izvērsti vērtējusi pieteicēja argumentus un savā spriedumā norādījusi visus būtiskos apsvērumus. Savā argumentācijā apgabaltiesa izmantojusi Satversmes tiesas (ST), Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un AT atziņas.

Līdz ar to stājas spēkā apgabaltiesas spriedums, ar kuru tā pērn novembrī nosprieda noraidīt pieteikumu.

Gan apgabaltiesa, gan Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams Antonova pieteikumu izskatīja rakstveida procesā. Pirmās instances tiesa nolēma pieteikumu noraidīt un spriedumā secināja, ka saskaņā ar tiesību normām citvalodu cilmes personvārds ir atveidojams latviešu valodā atbilstoši šā vārda izrunai oriģinālvalodā, pievienojot latviešu valodas vīriešu dzimtes lokāmo galotni, tādējādi pieteicēja dēla iecerētais vārds un uzvārds latviešu valodā ir rakstāms kā "Mirons Antonovs".

Tiesa konstatēja, ka pieteicēja un viņa dēla privātās dzīves ierobežojums ir noteikts ar likumu un konkretizēts Ministru kabineta noteikumos. Pamatojoties uz ST un ECT secināto līdzīgās lietās, tiesa atzina, ka pieteicēja un viņa dēla tiesību ierobežojums, neierakstot Dzimšanas reģistrā pieteicēja dēlu ar vārdu un uzvārdu Miron Antonov, ir attaisnots.

Tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas rīcība ir tiesiska un līdz ar to nav pamata atzīt, ka pieteicējam būtu nodarīts mantisks zaudējums vai morāls kaitējums.

Zēna tēvs tiesā vēlējās panākt, lai Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai tiktu uzlikts par pienākumu ierakstīt Dzimšanas reģistrā bērnu ar vārdu un uzvārdu "Miron Antonov".

Iepriekš Antonovs pavēstīja, ka dzimtsarakstu nodaļas, viņaprāt, nepamatota atteikuma dēļ izsniegt dzimšanas apliecību 2013.gada gada 3.martā dzimušajam zēnam nav piešķirts personas kods, tāpēc Liepājas Reģionālajā slimnīcā viņam ir atteikti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

"Naudu bērna veselības aprūpes pakalpojumiem tērējām no ģimenes līdzekļiem, nevis saņemam no valsts, kā tas ir paredzēts," iesniegumā tiesai skaidroja zēna vecāki.

Turklāt vecākiem atteikts izmaksāt bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī papildu pabalstu no Liepājas domes un bērna aprūpes pabalstu, kura apmērs ir 100 lati mēnesī. Tāpat vecāki norāda, ka ir spiesti maksāt par bērnam nepieciešamajām potēm. "Pārdzīvotā stresa dēļ, kurš ir radies atbildētāja pretlikumīgo darbību rezultātā, bērna mātei daļēji pazudis piens bērna barošanai," teikts vecāku iesniegumā tiesai.

Kā informēja zēna vecāku pārstāvis Ruslans Pankratovs, tēvam tika atteikts dublēt viņa dēla vārda "Miron" oriģinālo formu, bet latviskotais vārda variants "Mirons" radot negatīvas asociācijas ar latviešu valodas vārdu "mironis".

"Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas atteikumā nav norādīts, kādas konkrētas likuma normas tiktu pārkāptas, ja būtu izmantota "Miron Antonov" dublēta forma," norādīja Pankratovs.

Kā akcentēja Pankratovs, likuma "Par Valsts valodu" 150.pantā ir noteikts: "Ja personas vārda vai uzvārda rakstība aizskar būtiskas personas intereses, persona var palūgt atveidot personvārdu latviešu valodā attiecīgās personas intereses mazāk aizskarošā formā."

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Šumara iepriekš skaidroja, ka galotnes "-s" pievienošanu vārdam paredz Valsts valodas likums.

Komentāri