Personāla vadības lielākais izaicinājums – talantu vadība, Mixnews.lv

Personāla vadības lielākais izaicinājums – talantu vadība

фото

Sabiedrība | 2014. gada 30. janvārī plkst. 07:16

Mūsdienās talantu vadība ir kļuvusi par prioritāti daudzām organizācijām. Ar talantu vadību tiek saprasts process, kas palīdz identificēt un attīstīt tos darbiniekus, kuri nākotnē var uzņemties līdera lomu.

"Personāla vadības lielākais izaicinājums, īpaši šobrīd," - norāda izklaides un atpūtas kompleksa "Klondaika" personāla vadības speciāliste Sanita Kuzmina, - "ir piesaistīt, identificēt, attīstīt un noturēt uzņēmumā tos cilvēkus, kuru devums tiek vērtēts īpaši augstu un kurus var uzskatīt un dēvēt par talantiem. Katram uzņēmumam, pirms sākt izstrādāt talantu vadības modeļus, programmas un sistēmas, ir būtiski definēt, ko saprot ar vārdu "talants" un kāda ir šī vārda nozīme."

Talants jeb cilvēku resursu faktors ir galvenais virzītājspēks, lai jebkurš uzņēmums gūtu panākumus un būtu veiksmīgs. "Talantīgs cilvēks ir svarīgs sabiedrībai (uzņēmumam), bet vēl svarīgāka ir tā persona, kas zina, kā atrast talantīgus cilvēkus."

Sanita Kuzmina uzskata: jo talantīgāki darbinieki strādā uzņēmumā, jo vēl lielākas pūles un darbus jāiegulda uzņēmuma vadībai, lai šos talantīgos darbiniekus attīstītu uzņēmumam vajadzīgajā virzienā. Tas nozīmē, ka nevadot talantus, uzņēmums netiek virzīts uz izciliem rezultātiem. Integrēta talantu vadības modeļa izveide ir nepieciešama, lai savstarpēji integrētu dažādus personāla vadības procesus.

Veiksmīgākais talantu vadības modelis

Ir svarīgi apzināties: lai sāktu veidot integrētu talantu vadības modeli, jādefinē skaidra integrēta talantu vadības modeļa stratēģija. Sanita Kuzmina izvirza sekojošus ieguvumus uzņēmumam no integrēta talantu vadības modeļa:

  • sasaiste ar citiem personāla vadības procesiem/sistēmām, jo talantu vadības modelis nedarbojas kā no visa cita nošķirts process;

  • caurspīdīgs un pārredzams process darbiniekiem un vadībai;

  • sasniedz un dod lielāku sinerģiju darbinieka dzīves ciklam uzņēmumā;

  • ietaupa laiku un darbu, novēršot procesu dublēšanos;

  • sasaista ar uzņēmējdarbības stratēģiju un ietekmi uz rezultātiem;

  • ļauj precīzāk definēt katru elementu, kas ir integrēta talantu vadības modelī;

  • veido spēcīgu kultūru un platformu, lai dalītos zināšanās un informācijā par talantiem;

  • reaģē ātrāk uz mainīgo uzņēmējdarbības vidi.

Vairākumam Latvijas uzņēmumu talantu vadības modelis ir, iespējams, jaunums, kas šķiet gana interesants, bet tiem īsti nav izprotams, kā to ieviest un realizēt. Lielākajos Latvijas uzņēmumos talantu vadības modelis ir ieviests, tomēr, protams, tiem ir gana atšķirīgi piemēri praksē.

Integrēta talantu vadības modeļa fokuss ir izveidot tādu procesu, kas sasaistītu dažādus talantu vadības elementus kopā un lai integrētam talantu vadības modelim būtu daudz lielāka ietekme uz uzņēmējdarbības rezultātiem. "Talantu vadības elementu sasaiste var sniegt spēcīgākus un redzamākus uzņēmējdarbības rezultātus, paaugstināt darba sniegumu efektivitāti un radīt tādus apstākļus uzņēmumā, kas ļautu identificēt un attīstīt daudz spējīgu un talantīgu cilvēku," norāda Sanita Kuzmina.

Komentāri