Pirmo reizi darbu sāks atbalsta programma riska ģimenēm Rīgā, Mixnews.lv

Pirmo reizi darbu sāks atbalsta programma riska ģimenēm Rīgā

фото

Sabiedrība | 2014. gada 3. februārī plkst. 17:55

Lai uzlabotu sociālo darbu ar riska ģimenēm un ģimenēm ar bērniem, kā arī lai atslogotu Rīgas Sociālā dienesta sociālo darbinieku darbu, pirmo reizi Rīgā tiks realizēts projekts "Rīgas Ģimeņu atbalsta programma", aģentūru LETA informēja Rīgas domes Labklājības departamentā.

Projekta mērķis ir mazināt sociālās atstumtības un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus, īstenojot kompleksu prevencijas, bērnu interešu aizstāvības, izglītošanas un rehabilitācijas darbu ar ģimenēm ar bērniem Rīgas pašvaldībā. Projektā tiks iesaistītas ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem pastāv risks zaudēt savu bioloģisko vecāku aprūpi, kā arī vecāki vai aizbildņi un ģimenes, kurās bērniem pastāv risks zaudēt savu bioloģisko vecāku aprūpi.

Sociālā darba pakalpojuma sniegšana ģimenēm ar bērniem notiks Rīgas Ģimeņu atbalsta centrā, Latgales un Ziemeļu rajonā Brīvības gatvē 197a. Asociācija "SOS Bērnu ciemats" nodrošinās sociālā darba pakalpojumu vidēji 100 ģimenēm gadā. Centrā ģimenes nokļūs pēc informācijas saņemšanas no Bāriņtiesas, skolu sociālā pedagoga, līdzcilvēkiem vai sociālā darbinieka. Ģimene tiks informēta par iespēju saņemt šādu pakalpojumu, un Rīgas Sociālais dienests sagatavos nosūtījumu sociālā darba pakalpojuma saņemšanai.

Projekta gaitā paredzēts celt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem kapacitāti, attīstot vecāku iemaņas bērna aprūpes jomā, kā arī veicinot ģimenes pašpietiekamību un sociālo iekļaušanos kopienā. Vienlaikus plānots celt sociālo darbinieku kapacitāti, apzinot un ieviešot inovatīvas sociālā darba metodes darbā ar ģimenēm ar bērniem un nodrošināt pieredzes izplatīšanu profesionāļu vidū, kā arī veicināt izglītības, veselības un sociālās jomas profesionāļu starpinstitucionālo sadarbību, lai uzlabotu prevencijas un atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem.

Projekta tiešā mērķa grupa sociālo pakalpojumu sniegšanai ir Rīgas pašvaldības Ziemeļu un Latgales rajona ģimenes, kurās ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Preventīvo un izglītojošo aktivitāšu nodrošināšanai notiks darbs gan ar ģimenēm, gan ar izglītības un veselības iestāžu darbiniekiem un sociālā darba speciālistiem.

2014.gada 28.janvārī tika noslēgts līgums starp Rīgas domes Labklājības departamentu, Rīgas Sociālo dienestu un "SOS Bērnu ciemata" asociāciju par Sociālā darba pakalpojuma sniegšanu ģimenēm ar bērniem Rīgas Ģimeņu atbalsta centrā, Latgales un Ziemeļu rajonā. Projekta kopējās izmaksas no 2014. līdz 2016.gadam ir 882 205 eiro, no kuriem Labklājības departamenta līdzfinansējums būs 425 998 eiro.

Papildu informācija par šo projektu pieejama pie Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas sektora ģimenēm un bērniem vadītājas Agneses Igaunes pa tālruni 67105181 vai pa e-pastu "Agnese.Igaune@riga.lv".

Komentāri