Carnikavā meliorācijas kanāls noskalo Garciema kāpu; atbildīgos joprojām neatrod, Mixnews.lv

Carnikavā meliorācijas kanāls noskalo Garciema kāpu; atbildīgos joprojām neatrod

фото

Sabiedrība | 2014. gada 7. februārī plkst. 12:41

Carnikavas novada Garciema meliorācijas kanāls no sūkņu stacijas "Eimuri", mainot savu tecējumu, noskalo kāpas, veidojot stāvkrastus un radot bīstamību cilvēka veselībai, kā arī apdraudējumu apkārtējai videi, kura sekas nav prognozējamas, raizējas Carnikavas novada dome.

"Tuvojoties vasaras sezonai, šī problēma kļūst īpaši aktuāla, jo joprojām nav atbildes uz jautājumu - kas uzņemsies atbildību par Garciema pludmalē noskaloto kāpu," norāda pašvaldības preses sekretāre Sandra Baltruka.

Carnikavas novada pašvaldība vēlas situāciju risināt un sakārtot infrastruktūru, tomēr nekādas darbības pludmalē veikt nav tiesīga, jo piekrastes josla pieder valstij.

"Situācija ir ļoti bēdīga. Iedzīvotāji no mums prasa kvalitatīvu pakalpojumu un piekļuvi pludmalei, bet pašvaldība to nevar nodrošināt, jo mums nav legāla pamata rīkoties," skaidro Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Pēc ilgstošas sarakstes ar vairākām ministrijām pēdējo gadu laikā pašvaldībai joprojām nav sniegta skaidra atbilde par to, tieši kura institūcija - Finanšu ministrija (FM) vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) - ir pludmales īpašniece. FM norādījusi, ka atbildīga ir VARAM, savukārt VARAM savā vēstulē informēja, ka atbildība jāuzņemas FM.

Jau 2012.gada maijā Carnikavas novada dome par radušos situāciju informēja Ministru prezidentu un sāka procesu, lai piekrastes joslu pārņemtu pašvaldības valdījumā, jo tas beidzot ļautu ieguldīt līdzekļus pludmales sakārtošanā un attīstībā.

Tomēr pēc vairāk nekā gada, šā gada februārī, Tieslietu ministrija, izskatot šo jautājumu, savā atzinumā ir norādījusi, ka likumdevējs konceptuāli par risinājumu attiecībā uz jūras piekrastes joslu vēl nav izšķīries, tāpēc Ministru kabinets patlaban nebūtu tiesīgs lemt par šo jautājumu.

"Šāda atbilde nozīmē, ka atkal esam nonākuši nulles punktā. Jautājums par piekrastes apsaimniekošanu ir aktuāls jau 20 gadus, un joprojām tas nav atrisināts," norāda Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.

Tādējādi pašvaldībai joprojām nav atbildes uz gadiem aktuāliem jautājumiem - kurš vasarā tīrīs pludmali un izvedīs atkritumus, kurš Garciemā novērsīs bīstamību visiem apmeklētājiem meliorācijas kanāla dēļ un kurš atbildīgs par noskaloto pludmali un kāpu, uzsvēra Baltruka.

Komentāri