Jelgavā biezā ledus kārta upēs var apgrūtināt ledus iešanu, Mixnews.lv

Jelgavā biezā ledus kārta upēs var apgrūtināt ledus iešanu

фото

Sabiedrība | 2014. gada 14. februārī plkst. 15:45

Jelgavas pilsētas pašvaldībā februārī tiek īstenota pretplūdu pasākumu plāna aktualizēšana, bet novērojumos secināts, ka plūdu apmērus pagaidām nav iespējams prognozēt, taču patlaban biezā ledus kārta un zemais ūdens līmenis upēs var apgrūtināt ledus iešanu, ziņo LETA.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" speciālisti atgādina, ka pavasara palu izraisītu plūdu draudi Jelgavā pastāv katru gadu. Taču ir metodoloģija, kas ir balstīta uz praktisko pieredzi, kas palīdz apzināt plūdu rašanās galvenos cēloņus.

"Uz šo brīdi paredzēt, kādi laika apstākļi būs marta beigās vai aprīļa sākumā, kad notiek ledus iešana, nav iespējams. Bet var minēt divus apstākļus, kas var radīt šķēršļus labai ledus iešanai - biezā ledus kārta un zemais ūdens līmenis upēs. Ja pirms pašas ledus iešanas nebūs daudz nokrišņu lietus vai sniega veidā, tad ledum būs maza akvatorija un vairākās vietās tas varētu veidot sastrēgumus," skaidroja pašvaldības pārstāve.

Līdz februāra beigām "Pilsētsaimniecībā" notiek pretplūdu pasākumu plāna aktualizēšana par nepieciešamiem darbiem pirms un plūdu laikā - pretplūdu caurteku galu atbrīvošanu no aizsprostojumiem un ledus, pretplūdu aizbīdņu ar elektriskās griešanas piedziņu darbības pārbaudi automātiskā un rokas režīmos, pretplūdu klapes pārbaudi, kā arī pastiprināti tiek kontrolētas ielas gar upēm un sekots līdz upes līmeņu izmaiņām (Jelgavā uzstādītas automātiskās ūdens līmeņu mērīšanas ierīces).

Tāpat tiek īstenota redzamības uzlabošana, izcērtot krūmus applūstošajos rajonos, piemēram, Miezītes dīķa apkārtnē, tiek nodarbināti algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji grāvju attīrīšanai no krūmiem, zaru izvešanā, noslēgts līgums ar organizāciju, kas pēc nepieciešamības ātri reaģē, nosprosto caurtekas, sagatavo smilšu maisus un citus nepieciešamus materiālus.

Foto: mixnews.lv

Komentāri