Par personas piespiedu turēšanu aprūpes centrā valstij jāmaksā vairāk nekā 10 tūkstoši latu, Mixnews.lv

Par personas piespiedu turēšanu aprūpes centrā valstij jāmaksā vairāk nekā 10 tūkstoši latu

фото

Sabiedrība | 2013. gada 22. janvārī plkst. 17:54

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēmusi lēmumu lietā, kurā kāds vīrietis sūdzējies par piespiedu turēšanu valsts sociālās aprūpes centrā "Īle" vairāk nekā astoņu gadu gadu garumā.

Kā informē aģentūra BNS, ECT piespriedusi Latvijas valstij samaksāt cietušajam kompensāciju 15 tūkstošu eiro (aptuveni 10374 latu) apmērā, prasīto 500 tūkstošu eiro (aptuveni 345800 latu) vietā.

Iesniedzējs vērsās tiesā 2010.gada 29.jūnijā, sūdzoties, ka kopš 2002.gada 30.janvāra pret savu gribu turēts sociālās aprūpes centrā "Īle". Iesniedzējs norādīja, ka bez aizgādņa piekrišanas viņš nevarēja apstrīdēt savas brīvības ierobežošanas likumību un panākt tās izvērtēšanu tiesā. Vīrietis arī sūdzējās par viņa pārvietošanās brīvības ierobežošanu, kā arī tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu saistībā ar ilgstoši atņemto rīcībspēju.

ECT vispirms vērtēja iesniedzēja situāciju laika posmā no 2002.gada 30.janvāra līdz 2010.gada 1.aprīlim. Tiesa atzina, ka šo vairāk nekā astoņu gadu laikā iesniedzējs pret savu gribu atradās sociālās aprūpes iestādē personām ar smagiem garīgās veselības traucējumiem, kuru nedrīkstēja atstāt bez iestādes vadības atļaujas, tādējādi pilnībā un ilgstoši izjūtot šāda brīvības ierobežojuma nelabvēlīgās sekas.

Lai gan sūdzības iesniedzēja sieva, kura bija iecelta par viņa aizgādni, bija devusi piekrišanu viņa brīvības ierobežošanai, pēc tiesas uzskata, tam trūka objektīva medicīniska pamatojuma un indikāciju iesniedzēja uzvedībā. Turklāt netika apsvērta iespēja vīrietim piemērot personas brīvību mazāk ierobežojošus līdzekļus.

Vienlaikus ECT piekrita Latvijas valdības argumentam, ka uz laika posmu pēc 2010.gada 1.aprīļa, kad sūdzības iesniedzējs atradās atvērta tipa iestādē Lielbērzē, ar kuras apstākļiem un režīmu viņš bija apmierināts un kuru viņš nebija izteicis vēlmi pamest, nav aizskartas personas tiesības uz brīvību. Tādēļ šajā sūdzības daļā tiesa pārkāpumu nekonstatēja.

Tiesa arī uzsvēra, ka Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedzēja automātisku tiesas kontroli pār sūdzības iesniedzēja brīvības ierobežošanas – piespiedu turēšanas sociālās aprūpes centrā – likumību un viņam kā rīcībnespējīgai personai nebija tiesību un iespējas pašam to apstrīdēt.

Tādēļ ECT secināja, ka laika posmā no 2002.gada 30.janvāra līdz 2010.gada 1.aprīlim ir pārkāptas vīrieša tiesības uz brīvības ierobežošanas likumības kontroli.

Foto: ceturtdiena.lv

Komentāri