Tiesa: Skaņu pastiprinošo ierīču izmantošana nebūtu traucējusi 16.marta gājienam, Mixnews.lv

Tiesa: Skaņu pastiprinošo ierīču izmantošana nebūtu traucējusi 16.marta gājienam

фото

Sabiedrība | 2014. gada 30. martā plkst. 15:07

Administratīvā rajona tiesa pilnajā spriedumā lietā par biedrības "Apvienība pret nacismu" pieteikumu par skaņu pastiprinošas tehnikas izmantošanu secinājusi, ka skaņu pastiprinošu ierīču izmantošana līdz pl.11:30 nebūtu traucējusi "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" ("Daugavas Vanagi") gājienam cauri Vecrīgai, ziņo LETA.

Spriedumā secināts, ka Rīgas dome, nosakot biedrībai laika ziņā aprobežotu aizliegumu lietot vienu no tās viedokļa paušanas līdzekļiem - skaņu pastiprinošas ierīces, bet neliedzot izmantot lozungus, uzrakstus, saukļu izteikšanu mutvārdos vai dziedāšanu, ir noteikusi samērīgu ierobežojumu. Taču noteiktā aprobežojuma laiks nav bijis samērīgs.

Tiesa secinājusi, ka, ņemot vērā biedrības "Daugavas Vanagi" plānotā gājiena maršruta garumu un svinīgo norisi, tā norisei tiks patērētas aptuveni 25 līdz 30 minūtes. Tādējādi laikā līdz pl.11:30 biedrības "Apvienība pret nacismu" lietotās skaņu pastiprinošās ierīces netraucēs gājienam cauri Vecrīgai.

Tiesa norādījusi, ka arī gadījumā, ja gājiens pie Brīvības pieminekļa sasniegtu Brīvības pieminekli nedaudz pirms pl.11:30, un tā dalībnieki dzirdētu pieteicējas pausto viedokli arī ar skaņu pastiprinošo ierīču starpniecību, šāda neērtība nebūtu uzskatāma par gājiena mērķi traucējošu.

Tiesa norāda, ka demokrātiskā sabiedrībā arī biedrības "Daugavas Vanagi" gājiena dalībniekiem ir jārespektē atšķirīgi domājošās sabiedrības daļas viedokļa izpaušanas brīvība.

Ar pārsūdzēto lēmumu biedrībai "Apvienība pret nacismu" tika noteikts arī precīzs laiks ziedu nolikšanai pie Brīvības pieminekļa pl.13:30. Ņemot vērā iepriekšējos gados notikušās pretējo pušu sadursmes un Drošības policijas sniegto informāciju, tiesa ierobežojumu atzina par pamatotu.

Tas ir paredzēts, lai nepieļautu pretējo viedokli paudošo personu vienlaicīgu atrašanos Brīvības pieminekļa pakājē un ar to saistīto iespējamo konfrontāciju un sadursmes. Turklāt šāda laika paredzēšana neierobežo un neaizliedz pašu iecerēto darbību – pieteicējai nav aizliegta ziedu nolikšana, secināts pilnajā spriedumā.

Administratīvā rajona tiesā pilns spriedumu lietā pieejams no 28.marta.

Portāls Mixnews.lv jau ziņoja, ka 13.martā tiesa pieņēma saīsināto spriedumu, ar kuru daļēji apmierināja biedrības "Apvienība pret nacismu" pieteikumu un atcēla Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu, ar kuru noteikti ierobežojumi biedrības "Apvienība pret nacismu" 16.martā laikā no pl.11:00 līdz 11:30 izmantot skaņu pastiprinošas iekārtas.

Pārējā daļā pārsūdzētais lēmums tika atstāts negrozīts.

Foto: mixnews.lv

Komentāri