Bažījas, ka vērienīgi dambji Carnikavā apludinās citus mājokļus Gaujas krastos, Mixnews.lv

Bažījas, ka vērienīgi dambji Carnikavā apludinās citus mājokļus Gaujas krastos

фото

Sabiedrība | 2014. gada 22. aprīlī plkst. 10:12

Šovasar Gaujas lejtecē Carnikavā un Ādažos plānots atjaunot un uzbūvēt vairākus dambjus, lai veiksmīgāk cīnītos ar plūdiem, tomēr dambju izbūvē trūkst stratēģiskās plānošanas, tāpēc iespējams, ka vienas mājas no Gaujas palu ūdeņiem tiks pasargātas, bet citas - appludinātas, raksta "Neatkarīgā".

Ar 15 dažādiem hidrotehniskiem objektiem Gauja tiks savaldīta Carnikavas novadā - gan atjaunojot vecos dambjus, sūkņu stacijas un dīķus, gan būvējot jaunus. Tas tiek darīts, jo iepriekš trīs gadus pēc kārtas Gaujas piekrastes ciemi applūda, un izņēmums bija tikai aizvadītā ziema.

Laikraksts atzīmē, ka, veidojot dambjus, pašvaldības un valsts ignorē faktu, ka upe nerespektē administratīvo teritoriju robežas. Arī Ādažu centrā notiek dambju atjaunošana, bet mazākos mērogos, vien atjaunojot jau esošas aizsargbūves. Savukārt posms no Ādažu centra līdz Gaujas tiltam, kas atrodas pa vidu starp abiem novadiem, paliks bez jaunām aizsargbūvēm, kas varētu būt droša garantija šīs teritorijas applūšanai jau nākamajos palos.

Ja upei tiek atņemtas palieņu pļavas un ūdens spēks tiek iegrožots ar dambjiem, tas laužas ārā kaut kur citur, uzsver laikraksts. Saskaņā ar pašlaik īstenoto plānu tas var notikt Upmalu ciemā, kur pastāvīgi mīt aptuveni 200 iedzīvotāju.

Ādažu pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai naudu ir prasījusi vairākkārt, taču, kā stāstījusi projektu vadītāja Karīna Miķelsone - vēl pagājušajā nedēļā saņemts kārtējais atteikums. Upmalu iedzīvotāji gadu gaitā paši no būvgružiem esot centušies uzbērt valni, taču tagad jau pirmajos plūdos tam draudēs noskalošana, jo vērienīgā darbošanās lejtecē radīs problēmas augštecē.

Carnikava ir mācējusi piesaistīt dambju atjaunošanai daudz vairāk naudas - kopsummā 4,4 miljonus eiro, kamēr Ādažiem atvēlēti vien 960 000 eiro.

Carnikavas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis stāstījis, ka ar aizsargbūvju vērienīgo rekonstrukciju pašvaldība samazinās plūdu draudus 437 hektārus lielā teritorijā, kurā mīt 5140 iedzīvotāji. Viņš Carnikavas atbildību par iespējamu Ādažu iedzīvotāju appludināšanu nesaskata - tas esot jautājums par Ādažu prioritātēm.

Komentāri