Bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā 3.grupas invalīdiem izmaksās 3 miljonus latu, Mixnews.lv

Bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā 3.grupas invalīdiem izmaksās 3 miljonus latu

фото

Sabiedrība | 2013. gada 9. februārī plkst. 14:03

Piešķirot 100% atlaidi braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā 3.grupas invalīdiem, pašvaldības SIA "Rīgas satiksmes" ieņēmumi samazināsies par aptuveni 3,04 miljoniem latu, savukārt bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšana profesionālo izglītības iestāžu skolēniem gadā izmaksās 1,23 miljonus latu, liecina uzņēmuma veiktie aprēķini.

2012.gada decembrī Rīgā reģistrētas 14 194 personas ar 3.invaliditātes grupu. E-talonus ir izņēmuši 2369 trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi, no kuriem apmēram 1500 tos aktīvi izmanto, vidēji mēnesī veicot 94 190 validācijas, kas nozīmē, ka viens invalīds mēnesī veic 63 braucienus.

Rīgas domes Labklājības departaments norāda, ka personām ar trešās grupas invaliditāti invaliditātes pensiju piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā - 45 latus mēnesī. Nodarbināti ir aptuveni 35% no trešās grupas invalīdu skaita. Trešās invaliditātes grupai raksturīgākie invaliditātes iemesli ir arodslimības, nervu sistēmas slimības, endokrīnās un vielmaiņas slimības, ievainojumi un saindēšanās, muskuļu, skeleta un saistaudu slimības, kā arī acu un to palīgorgānu slimības.

Nodrošinot visu 3.grupas invalīdu pārvadāšanu "Rīgas satiksmes" negūtie ieņēmumi mēnesī veidot 253 200 latu, bet gadā - 3 miljonus latu. Ja atlaides tiktu piešķirtas no šā gada 15.marta, Rīgas domei līdz šā gada beigām tas izmaksātu 2,4 miljonus latu.

Piešķirot arodskolu audzēkņiem tiesības izmantot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, "Rīgas satiksmei" nepieciešamā kompensācija veidos 1,23 miljonus latu gadā. Ja arodskolēniem atlaides tiktu piešķirtas no 1.septembra, pašvaldībai šogad "Rīgas satiksmes" dotācija būtu jāpalielina par 423 500 latu. P

ar pamatu šiem aprēķiniem izmantoti dati par arodskolēnu pārvadājumiem 2012.gadā, kad iekasēti 686 600 latu, kā arī ņemot vērā to, kā mainījušies braukšanas paradumi vispārizglītojošo skolu skolēnu vidū, kuri sabiedrisko transportu var izmantot, sākot no 2012.gada 1.septembra. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālistu sniegtā informācija liecina, ka 2012./2013.mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēs mācās 9841 izglītojamais, Kultūras ministrijas padotībā esošajās profesionālās izglītības - mākslas un mūzikas - iestādēs mācās 1530 izglītojamo, bet Iekšlietu ministrijas padotībā esošajā profesionālās izglītības iestādē – 104 izglītojamie. Kopā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto profesionālās izglītības iestāžu, izņemot fizisko un juridisko personu dibinātās, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 11 475 izglītojamie. Atšķirībā no vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem šie skolēni braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā saņem 60% atlaidi.

Foto: lv.wikipedia.org

Komentāri