Realitāte Siguldā: Trūcīgām ģimenēm pieder dzīvokļi Rīgā un māja Jūrmalā, Mixnews.lv

Realitāte Siguldā: Trūcīgām ģimenēm pieder dzīvokļi Rīgā un māja Jūrmalā (5)

фото

Sabiedrība | 2015. gada 10. janvārī plkst. 12:05

Vienas no bagātākajām trūcīgas ģimenes statusu saņēmušajām ģimenēm dzīvo Siguldas novadā - kādai no tām pieder dzīvokļi Rīgā un māja Jūrmalā, liecina Valsts kontroles veiktās revīzijas rezultāti par sociālās palīdzības sniegšanas politiku.

Revīzijā pārbaudītas 59 izlasē iekļautās Siguldas novada ģimenes, no kurām trūcīguma statuss piešķirts 39 ģimenēm. No tām 11 trūcīgas ģimenes statuss piešķirts pamatoti, bet 24 ģimenēm nebija tiesību iegūt šādu statusu.

Revidenti secinājuši, ka ģimenes, kurām statuss piešķirts nepamatoti, nav atbildušas konkrētiem nosacījumiem, kurus jāņem vērā, lai piešķirtu trūcīgas ģimenes statusu. Piemēram, deviņām ģimenēm laika periodā, kad veikta revīzija, piederēja transportlīdzeklis, divām ģimenēm piederējušas kapitāldaļas uzņēmumos.

Trim no pārbaudītajām ģimenēm ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikumos noteikto līmeni trūcīgas ģimenes statusa saņemšanai. No šīm ģimenēm vienai personai pašvaldība nebija ņēmusi vērā ienākumus no saimnieciskās darbības un nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī no Lauku atbalsta dienesta saņemtās subsīdijas lauksaimniecībai. Vienai ģimenei uz pārbaudes laiku piederējis transportlīdzeklis un trīs nekustamie īpašumi. Trūcīguma statuss piešķirts arī divām ģimenēm, kam piederēja transportlīdzeklis, vairāk nekā trīs nekustamie īpašumi un kapitāla daļas uzņēmumos. Turklāt šo ģimeņu ienākumu līmenis pārsniedza normatīvajos aktos noteikto, lai varētu saņemt statusu. Vienai no šīm ģimenēm piederēja divi transportlīdzekļi, pieci nekustamie īpašumi, no kuriem viens ir dzīvoklis Rīgas centrā un zemesgabals ar māju Jūrmalā, kapitāla daļas divos uzņēmumos. Vēl šī ģimene divus mēnešus pirms trūcīgas ģimenes statusa iegūšanas bija pārdevusi divus dzīvokļus Rīgas centrā, gūstot ienākumus 192 087 eiro apmērā.

Kādas citas par trūcīgu atzītas ģimenes loceklis bija izsniedzis aizdevumu vairāku desmitu eiro apmērā.

Jāatgādina, ka, veicot revīziju desmit pašvaldībās par sociālās palīdzības sniegšanu, Valsts kontrole secinājusi, ka pastāv ļoti krasas atšķirības sociālās palīdzības politikā. Ir pašvaldības, kurās itin viegli var tikt pie trūcīgās personas statusa, bet ir arī tādas, kurās šāds statuss vispār netiek piešķirts vai ir noteikti vairāki ierobežojumi statusa iegūšanai. Tāpat secināts, ka sociālo dienestu amatpersonas nepārbauda, kāds ir statusa lūdzēju ienākumu līmenis un materiālais stāvoklis, tādējādi pieļaujot, ka trūcīgās ģimenes statuss tiek piešķirts pat tādām, kuru īpašumā bez vienīgā mājokļa ir vēl seši nekustamie īpašumi vai ģimenes īpašumā ir pat deviņi transporta līdzekļi.

Komentāri 5
saritapirms 4 gadiem
...trúcígo statuss, ká man zinám -mája pilsétas centrá , dzips,laba alga-sava firma-vai tas viss ir taisnígi pret tiem ,kas to ir patiesi pelníjusi????
andrispirms 4 gadiem
vaidzetu visur parbaudit.tas vien Riga un Sigulda nenotiek.
smieklīgipirms 4 gadiem
bet Rīgā taču notiek pilnīgi tas pats!! Paskatieties kādas skaistas automašīnas stāv pie sociālajām mājām.. ne jau 80-90 gadu sarūsējuši audi vai golfi.