Latvijas iedzīvotāji: ES vajag skaidrāku vēstījumu, Mixnews.lv

Latvijas iedzīvotāji: ES vajag skaidrāku vēstījumu

фото

Sabiedrība | 2015. gada 24. februārī plkst. 19:55

Eiropas Savienībai (ES) ir vajadzīgs skaidrāks vēstījums, uzskata lielākā daļa Latvijas pilsoņu.

Kā liecina "Eirobarametra" pētījums par Latviju, 81% Latvijas pilsoņu uzskata, ka ES ir vajadzīgs skaidrāks vēstījums, turklāt kopš 2014.gada pavasara šādu atbildi sniegušo pilsoņu īpatsvars ir palielinājies par pieciem procentpunktiem.

Nedaudz vairāk kā trešajai daļai Latvijas pilsoņu kopumā ir pozitīvs priekšstats par ES, un šim rādītājam ir tendence pieaugt - kopš 2014.gada pavasara to Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuriem ir pozitīvs priekšstats par ES, ir pieaudzis no 34% līdz 37%. Līdzīga tendence ir saskatāma arī visu ES dalībvalstu pilsoņu vidū, pozitīvam priekšstatam par ES pieaugot no 35% līdz 39%. ES 28 dalībvalstu pilsoņu vidū ir novērojams neliels to pilsoņu īpatsvara samazinājums, kuriem kopumā ir negatīvs priekšstats par ES - no 25% līdz 22%.

Latvijas pilsoņu vērtējumā ES galvenokārt nozīmē brīvas ceļošanas, mācību un darba iespējas jebkur ES - šādu atbildi norādījuši 67% aptaujāto, un arī šogad šāda viedokļa īpatsvars Latvijas pilsoņu vidū turpina pieaugt - kopš 2013.gada rudens pieaugums ir par pieciem procentpunktiem. Otra Latvijas pilsoņu biežāk norādītā lieta, kas saistās ar ES, ir eiro, un laika posmā no 2014.gada pavasara šādu viedokli sniegušo Latvijas pilsoņu īpatsvars ir pieaudzis no 25% līdz 36%.

Lūgti novērtēt dažādus ES politikas un darbības aspektus, lielākā daļa Latvijas pilsoņu ir par kopīgu aizsardzības un drošības politiku visām ES dalībvalstīm - 85% - un kopīgu ES dalībvalstu enerģētikas politiku - 75%. Trešais aspekts, kuram piekrīt lielākā daļa Latvijas pilsoņu, ir Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība ar vienoto valūtu eiro - 74%. Kopš 2013.gada rudens ir būtiski pieaudzis šādi domājošu pilsoņu īpatsvars - no 53% līdz 74%. Neeirozonas valstis salīdzinoši retāk ir par Eiropas Ekonomikas un monetāro savienību ar vienoto valūtu eiro: par šo aspektu ir 35% neeirozonas un 67% eirozonas pilsoņu.

Salīdzinoši lielākā daļa Latvijas pilsoņu atbalsta kopīgu ārpolitiku visām ES dalībvalstīm - 72%, kopīgu Eiropas migrācijas politiku - 68% - un brīvās tirdzniecības un investīciju līgumu starp ES un ASV - 66%.

Komentāri