Iedzīvotāji: Latvijas izaicinājumi - sabiedrības novecošanās, nevienlīdzība, darbaspēka trūkums, Mixnews.lv

Iedzīvotāji: Latvijas izaicinājumi - sabiedrības novecošanās, nevienlīdzība, darbaspēka trūkums

Latvijas iedzīvotāju ieskatā valsts izaicinājumi nākamajos gados būs sabiedrības novecošanās, nevienlīdzība, darbaspēka trūkums, liecina jaunākā "DNB Latvijas barometra" pētījuma rezultāti.

Izvērtējot, ar kādiem izaicinājumiem Latvijai nāksies sastapties nākamo piecu gadu laikā, 52% respondentu atzīmējuši sabiedrības novecošanos. 42% minējuši arī sociālo nevienlīdzību sabiedrībā un 39% - darbaspēka trūkumu. Tajā pat laikā 31% respondentu starp būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijai minēja lielu bezdarba līmeni, bet 29% - sliktu ekonomisko situāciju valstī.

Ceturtā daļa aptaujāto izaicinājumu vidū minējuši lielu imigrantu skaitu, 21% - aso ekonomisko konkurenci ar citām valstīm, 16% nosaukuši saspringto ģeopolitisko situāciju valstī. Vēl 13% minējuši nesaskaņas starp dažādu tautību pārstāvjiem.

Iedzīvotāji aptaujā varēja minēt ne vairāk kā trīs atbildes. Prognozējot, kāda būs kļuvusi dzīve Latvijā pēc pieciem gadiem, 35% respondentu atzīmēja, ka tā būs kļuvusi vieglāka. 17% iedzīvotāji izrādījuši pesimismu, norādot, ka dzīve būs grūtāka. Savukārt 30% respondentu uzskata, ka pēc pieciem gadiem nekas nebūs mainījies.

Vaicāti, kā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Latvijas ekonomiskā situācija pēc iekšzemes kopprodukta, iedzīvotājiem nebija vienota viedokļa šajā jautājumā. 29% respondentu uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā Latvijas ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, tikmēr pretēju viedokli pauda 28% respondentu. To, ka situācija nav mainījusies, norādīja 30% respondentu. Turklāt 2010.gadā izteiktās iedzīvotāju prognozes nav piepildījušās. Pirms pieciem gadiem 51% respondentu atzīmēja, ka Latvijas ekonomiskā situācija būs uzlabojusies, bet 2015.gadā tā uzskata vien 28%. Turklāt 2010.gadā uz situācijas pasliktināšanos norādīja vien 13% aptaujāto, bet 2015.gadā - 28%.

Jautāti, kādi faktori ir veicinājuši ekonomisko izaugsmi pēdējo piecu gadu laikā, respondenti visbiežāk atzīmējuši iekārtu modernizāciju (15%), uzņēmumu skaita un aktivitātes pieaugumu (15%), uzņēmēju kompetences līmeņa pieaugumu (14%), kā arī darbinieku kvalifikācijas uzlabošanos (13%). 2010.gadā iedzīvotāji biežāk uzskatīja, ka Latvijas ekonomisko izaugsmi nākamo piecu gadu laikā veicinās uzņēmumu skaita un aktivitātes pieaugums, strukturālās reformas valsts pārvaldē, atbalsts prioritārajām nozarēm ekonomikā, kā arī jauni politiķi u.c.

Minot faktorus, kas ir kavējuši Latvijas ekonomisko izaugsmi pēdējo piecu gadu laikā, respondenti norādījuši atbalsta trūkumu prioritārajām nozarēm ekonomikā (33%) un uzņēmumu skaita un aktivitātes samazināšanos (30%). Salīdzinoši bieži respondenti arī norādīja uz strukturālo reformu neesamību valsts pārvaldē (24%).

Jautāti, kādas preču un pakalpojumu grupas visvairāk palielinās Latvijas eksportu nākamajos piecos gados, 56% respondentu atzīmēja koksni un tās produktus. Arī 2010.gadā 56% respondenti visbiežāk bija atzīmējuši koksni. Šogad salīdzinoši bieži respondenti atzīmēja arī pārtikas produktus (38%), tūrismu (33%), kā arī farmācijas un ķīmijas produktus (30%). 2010.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu pārtikas produkti un transporta pakalpojumi tika minēti biežāk, bet retāk iedzīvotāji uzskatīja, ka eksportu palielinās informāciju tehnoloģijas.

Komentējot minētos datus, "DNB bankas" ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš vērš uzmanību, ka ar ļoti lielu pārsvaru jautājumā par preču un pakalpojumu grupām, kuras visvairāk palielinās Latvijas eksportu nākamajos piecos gados, uzvar kokapstrāde, un tai seko pārtikas pārstrāde. "Nav šaubu, ka minēto nozaru eksports augs un arī kopējais devums eksporta pieaugumā varētu būt starp lielākajiem. Taču atbilde, kas no mana, ja drīkst teikt, eksperta skatupunkta šķiet visticamākā, ir tikai septītajā vietā - metālapstrādes un mašīnbūves produkti. Tā ir ļoti liela nozare ar spēju strauji augt. To pašu var teikt par koksnes un pārtikas pārstrādes nozarēm, taču to temps tomēr ir lēnāks," skaidro ekonomikas eksperts.

Komentāri