Vienu no bijušajām Jūrmalas sanatorijām plāno uzspridzināt, Mixnews.lv

Vienu no bijušajām Jūrmalas sanatorijām plāno uzspridzināt

фото

Sabiedrība | 2015. gada 27. februārī plkst. 14:11

Bijušās sanatorijas "Līva" demontāžas darbus par saviem līdzekļiem veiks šo telpu īpašnieks - SIA "Ironsloks", izmantojot kontrolētas spridzināšanas pieeju.

Kā pastāstīja Jūrmalas domē, komersants šos darbus varēs realizēt tikai pēc to saskaņošanas ar visām attiecīgajām iestādēm, kas izvērtēs spridzināšanas ietekmi uz vidi.

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 30.septembrī ir vienojusies ar uzņēmumu "Ironsloks", kas iegādājies maksātnespējīgā uzņēmuma "Sanlat" īpašumā esošās agrākās sanatorijas "Līva" ēkas Tūristu ielā 12/14, par savstarpēju sadarbību īpašuma teritorijas sakārtošanā.

"Ironsloks" apņēmies veikt objekta demontāžu ne vēlāk kā 11 mēnešu laikā no projekta saskaņošanas brīža. Ar objekta nojaukšanu saistītie darbi jāpabeidz ne vēlāk kā divu gadu laikā, tostarp pamatu demontāža, būvgružu pārstrāde, metāllūžņu izvešana un teritorijas sakopšana.

Savukārt pašvaldība apņēmusies nodrošināt iespējami īsākus projektu saskaņošanas un atļauju izsniegšanas termiņus, lai veicinātu iespējami ātrāku objekta nojaukšanu un Ķemeru degradētās teritorijas sakārtošanu. Attiecībā uz demontāžas darbu veidu vienošanās paredz, ka demontāžu uzņēmums veic atbilstoši saskaņotam nojaukšanas projektam, pēc saviem ieskatiem izmantojot piemērotākos un racionālākos veidus, tostarp kontrolētu spridzināšanu, atbilstoši tehniskajām prasībām. “Ironsloks” vērsies pie Aizsardzības ministrijas, lūdzot izvērtēt iespēju iesaistīt Zemessardzi kontrolēto spridzināšanas darbu veikšanā. Paredzēts, ka visus izdevumus pilnībā sedz pats komersants.

"Ironsloks" var uzsākt būvju demontāžu pēc būvnormatīvos noteiktajā kārtībā izstrādāta un saskaņota objekta nojaukšanas projekta, proti, tikai tad, kad gūta pilna pārliecība un kompetento iestāžu saskaņojumi par darbu veikšanas procesu, drošības prasību ievērošanu, ietekmes uz vidi izvērtējumu un citiem attiecīgiem faktoriem.

Projekts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību ir jāsaskaņo ar vismaz sešām institūcijām, tostarp Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu, informē Jūrmalas domē. Pašvaldība komersantam ir norādījusi, ka projektam nepieciešams pievienot sertificēta speciālista slēdzienu par ietekmi uz vidi, ņemot vērā gan iespējamo sprādziena enerģijas iedarbību uz apkārtējo vidi, gan apstākli, ka demontējamais objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Ķemeru nacionālajā parkā - "Natura2000" teritorijā. Tikai tad, kad būs saņemti visi saskaņojumi, komersants varēs veikt projekta īstenošanu, uzsver domē.

Foto: www.aikamatka.net

Komentāri