ES transporta komisāre novērtē LDz šķirošanas uzkalna modernizācijas projektu, Mixnews.lv

ES transporta komisāre novērtē LDz šķirošanas uzkalna modernizācijas projektu

фото

Sabiedrība | 2015. gada 9. martā plkst. 12:13

Šodien Rīgas Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalnu apmeklēja Eiropas transporta komisāre Violeta Bulca un LR satiksmes ministrs Anrijs Matīss, lai iepazītos ar paveikto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ”Šķirotavas stacijas šķirotavas uzkalna modernizācija” ietvaros.

Šķirotavas stacija ir vienota sistēma, kas sastāv no četriem secīgi un kombinēti izvietotiem parkiem. Šķirošanas parkā ir 26 sliedes, kas apvienotas 3 sliežu grupās vagonu sadalei, formēšanai un uzkrāšanai.

фото

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalns ir mehanizēts uzkalns, kas tika izbūvēts 1961.gadā. Iepriekš vidējais vagonu apgrozījums Šķirotavas stacijā bija aptuveni 2000 vagoni diennaktī, savukārt pēc modernizācijas jauda ļaus apstrādāt līdz pat 3500 vagoniem. Stacija galvenokārt apstrādā vagonu plūsmu no pieciem savienotajiem maršrutiem: Krustpils, Valgas, Jelgavas, Ventspils un Rīgas mezgla stacijām. Visas uzkalna sistēmas bija fiziski un tehniski novecojušas, t.sk. lēninātāji, uzkalna vadības releju sistēma, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmas. Trešā bremzēšanas pozīcija ir pilnībā roku darbs, kas ir apdraudējums kustības drošībai un darbinieku dzīvībai. Trokšņu līmenis, ko radīja bremzēšanas iekārta, bija augsts. Kopumā var apgalvot, ka novecojušās sistēmas radīja paaugstinātu resursu patēriņu tehniskās apkopes veikšanāRekonstrukcijas gaitā nomainīta 31 pārmija, rekonstruēti un nomainīti kopumā ap 3,2 km sliežu ceļu, uzstādīti jauni lēninātāji uzstādīta jauna automatizēta uzkalna vadības sistēma rekonstruētas telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmas, kā arī veikti vairāki citi uzdevumi.

фото

Projekta ieviešana tiks pabeigta šogad. Projekts tiek īstenots ar ES KF līdzfinansējumu, un tā izmaksas sastāda 38,9 miljonus eiro.

Komentāri