Speciālisti brīdina: Kūlas dedzināšana apdraud elektroapgādi, Mixnews.lv

Speciālisti brīdina: Kūlas dedzināšana apdraud elektroapgādi

фото

Sabiedrība | 2015. gada 19. martā plkst. 09:47

Pērnās zāles dedzināšana var radīt gan bīstamu situāciju apkārtējiem iedzīvotājiem, gan nodarīt postījumus AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūrai, jo īpaši gaisvadu elektrolīniju koka balstiem.

Šogad pērnās zāles dedzināšanas laikā sadeguši vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) elektrolīniju balsti Balvu un Strenču novadā, radot bojājumus AS "Sadales tīkls" elektrotīklam un izraisot elektroapgādes pārtraukumu vairākiem desmitiem mājsaimniecību.

AS "Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un, ja pamanīts kūlas ugunsgrēks, it īpaši elektroapgādes iekārtu tuvumā, par to pēc iespējas drīzāk ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112, zvanīt uz AS "Sadales tīkls" bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 80200404 vai saziņai izmantot sociālos tīklus - Twitter un Facebook.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā informācija liecina, ka kūlas ugunsgrēku skaits Latvijā arvien pieaug. Ja 2013.gadā visā Latvijā reģistrēti 2316 kūlas dedzināšanas gadījumi, tad jau 2014.gadā šo ugunsgrēku skaits sasniedza 4044. Katru gadu pērnās zāles dedzināšanas izraisītie ugunsgrēki nodara postījumus gan videi, gan AS "Sadales tīkls" gaisvadu elektrolīnijām un transformatoru apakšstacijām. Šogad AS "Sadales tīkls" jau reģistrējusi divus gadījumus - Balvu un Strenču novadā, kad pērnās zāles dedzināšanas ugunsgrēkos tika nopietni apdraudēta vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju darbība un elektroenerģijas piegāde uzņēmuma klientiem.

Latvijas elektrotīkls nav iedomājams bez gaisvadu elektrolīnijām, kuru kopgarums pārsniedz 66 tūkst. km, un bez gaisvadu elektrolīniju balstiem, kuri arī visvairāk cieš kūlas ugunsgrēkos. Elektrolīniju koka balstiem aizdegoties, rodas apdraudējums elektrolīnijai visā tās garumā, tādēļ šādos gadījumos uzstādītā automātiskā līniju aizsardzības sistēma atslēdz elektroenerģijas piegādi lietotājiem, kuru elektroapgādi šī elektrolīnija ikdienā nodrošina. Piespiedu atslēgums, lai novērstu ugunsgrēka postījumu sekas un atjaunotu elektroenerģijas piegādi, var ietekmēt dažus desmitus klientu mazāk apdzīvotās lauku teritorijās līdz pat vairākiem tūkstošiem lietotāju blīvāk apdzīvotās vietās un pilsētās, tādējādi bez elektroapgādes atstājot ievērojamu daļu klientu un paralizējot uzņēmumu un valsts iestāžu darbu.

Ņemot vērā elektrotīkla bojājuma raksturu, bojātā elektrolīnijas posma atjaunošanas laiks var ilgt no dažām stundām līdz pat diennaktij. Šie notikumi būtiski ietekmē uzņēmuma ikdienas darbu, jo bojājumu novēršanai nekavējoties jāpiesaista AS "Sadales tīkls" elektromontieru brigādes, pārtraucot plānotos elektrotīkla atjaunošanas un remontu darbus, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi klientiem, kuriem tā pārtraukta kūlas ugunsgrēka dēļ.

Komentāri