Pētījums: Jaunieši augstskolās vēlas apgūt reāli izmantojamas un praktiskas lietas, Mixnews.lv

Pētījums: Jaunieši augstskolās vēlas apgūt reāli izmantojamas un praktiskas lietas (1)

фото

Sabiedrība | 2013. gada 25. februārī plkst. 18:24

Divas trešdaļas jeb 66% jauniešu, kuri šogad plāno sākt bakalaura studijas, uzskata, ka augstskolai ir jāiemāca viņiem reāli izmantojamas un praktiskas lietas, liecina veiktā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un pētījuma centra SKDS kopīgi veiktā aptauja "Ko nozīmē kvalitatīva augstākā izglītība?".

Kā aģentūru LETA informēja RSU Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Edijs Šauers, aptaujātie arī norādījuši, ka tas paredz, ka tiek iemācīts teoriju izmantot praksē, bet, pabeidzot studijas, absolvents spēs izvēlētajā jomā patstāvīgi strādāt.

Aptaujā iedzīvotājiem, kuri tuvāko gadu laikā plāno sākt studēt bakalaura studiju programmās, tika vaicāts, kas ir trīs svarīgākie raksturojumi, kuri, viņuprāt, raksturo kvalitatīvu augstāko izglītību.

Otrs būtiskākais faktors, kas, pēc jauniešu domām, raksturo kvalitatīvu augstāko izglītību, ir augstskolas spēja lietot daudzveidīgas mācību metodes, gan lekcijas, gan seminārus, gan praktiskās nodarbības, - to par svarīgu atzinuši 45% respondentu. Kā trešais būtiskākais faktors, raksturojot kvalitatīvu augstāko izglītību, norādīts tas, ka augstskolā strādā studentiem viegli pieejami un atsaucīgi pasniedzēji. Tā uzskata 28% topošo studentu.

Savukārt par faktoru, kas vismazāk raksturo kvalitatīvu augstāko izglītību, jaunieši minējuši mācību spēkus, kuriem ir zinātniskās publikācijas jomā, kur viņi strādā, - tikai 6%. Otrs nebūtiskākais faktors, viņuprāt, ir tas, ka augstskolā ir augsta mācību intensitāte, spiež mācīties, proti, daudz jālasa, jāraksta, bieži semināri, ieskaites un eksāmeni. Tam piekrīt vien 7%.

"Mūsdienās jaunieši ir ļoti pragmātiski. Viņus interesē apgūt tādas studiju programmas, kuras viņi reāli redz izmantojamas dzīvē, turklāt, lai tā būtu kā konkrēta profesija, kurā var strādāt un ar kuru var nodrošināt iztiku gan sev, gan savai ģimenei. Aptauja arī parāda, ka Latvijā daudz rūpīgāk ir jāstrādā pie pielietojamo zinātņu attīstības - jārāda, ka augstākā izglītība ir cieši saistīta ar zinātniskajiem pētījumiem un atklājumiem, proti, ka zinātne nav pārpasaulīga parādība, bet gan mūsu ikdienas dzīves procesu un tehnoloģiju neatņemama sastāvdaļa," norāda RSU rektors profesors Jānis Gardovskis.

Starp būtiskākajiem un nebūtiskākajiem kvalitatīvu augstāko izglītību raksturojošajiem faktoriem 25% jauniešu minējuši arī iespēju studēt vai praktizēties ārvalstīs, tikpat jauniešu minēja arī elastīgas studiju programmas, 24% - mācību spēku spēju strādāt jomā, kurā māca, 9% - labu teorētisko zināšanu apguvi, bet 8% jaunieši vēlas, lai studenti tiek ievirzīti zinātnē, sagatavoti zinātniskajam darbam, zinātnieka karjerai.

Kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 topošo bakalaura studentu.

Foto: LU preses centrs

Komentāri 1
Sofijapirms 5 gadiem
Es arī kā studente vēlos iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju!