EP: Krīzē smagāk cietušas sievietes, viņām jāsniedz atbalsts, Mixnews.lv

EP: Krīzē smagāk cietušas sievietes, viņām jāsniedz atbalsts

фото

Sabiedrība | 2013. gada 12. martā plkst. 20:17

Ekonomikas krīze, kuras laikā tiek samazināts budžets un sociālie izdevumi, sievietes skar smagāk nekā vīriešus. Tas jākompensē, vairāk līdzekļu ieguldot sieviešu apmācībā un sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanā, uzsver Eiropas Parlaments (EP) otrdien pieņemtajā rezolūcijā par sieviešu tiesībām, ziņo LETA.

Deputāti otrdien apstiprināja arī divas citas ar Starptautisko sieviešu dienu tematiski saistītas rezolūcijās - par dzimumu stereotipiem Eiropas Savienībā (ES) un sieviešu tiesībām Ziemeļāfrikā, informēja EP Informācijas biroja Latvijā preses sekretāre Marta Rībele.

"Krīze pasliktina sieviešu stāvokli un padara viņas ievainojamas. Jau pirms krīzes sievietes vairāk bija pakļautas bezdarbam, bieži strādāja nestabilu vai nepilna laika darbu, viņām bija zemāks atalgojums un lēna karjeras izaugsme. Pašreizējie taupības pasākumi sieviešu stāvokli ir vēl uz pusi pasliktinājuši," debatēs norādīja par rezolūciju atbildīgā deputāte no Francijas Elizabete Morēna-Šartjē.

Parlaments rezolūcijā teikts, ka budžeta līdzekļu samazināšana izglītībai, bērnu aprūpei, veselības un apgādājamo personu aprūpes atbalstam piespiedusi sievietes pamest darbu vai strādāt nepilnu darba laiku, tādējādi samazinot ne tikai ienākumus, bet arī nākamās pensijas.

EP deputāti norāda, ka ir jāmazina "lielā mērā vīriešu izraisītās" krīzes seku ietekme un jāatjauno izaugsme. Dalībvalstīm ir jāveic ieguldījumi mūžizglītībā, pārkvalifikācijā, tāldarbā un jaunu darba vietu radīšanā, jāveicina sieviešu uzņēmējdarbība un jāveido jaunas bērnu aprūpes iestādes, ka arī jāiesaista sievietes lēmumu pieņemšanā un jāveicina dzimumu līdzsvars uzņēmumu valdēs.

Nabadzības feminizāciju izraisa arī darba tirgū valdošie dzimumu stereotipi, norāda deputāti. Tie joprojām pastāv, piemēram, inženierzinībās un bērnu aprūpes jomā, un izraisa profesiju segregāciju, kā arī atšķirības vīriešu un sieviešu darba atalgojumā.

EP aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis izmantot Eiropas Sociālā fonda projektus, lai iesaistītu sievietes profesijās, kurās viņas līdz šim nav pietiekami pārstāvētas, un nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu. Deputāti aicina arī apkarot dzimumu stereotipus izglītībā, kas sākas jau no bērnudārza, plašsaziņas līdzekļos, reklāmas jomā, darba tirgū un politikā.

Parlaments aicina izmantot ES instrumentus, lai aizsargātu sieviešu tiesības Ziemeļāfrikas valstīs, un aicina šo valstu konstitūcijās iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības principu, kā arī izskaust jebkādu diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm.

Foto: vigo.de

Komentāri