Valsts atbalsts bērnudārzā netikušajiem bērniem nepārsniegs 130 latus, Mixnews.lv

Valsts atbalsts bērnudārzā netikušajiem bērniem nepārsniegs 130 latus

фото

Sabiedrība | 2013. gada 13. martā plkst. 11:07

Kopējais valsts un pašvaldības atbalsts bērniem, kas nav tikuši bērnudārzā un izglītojas privātajā pirmsskolas iestādē, nevarēs mēnesī pārsniegt 130 latus, bet valsts atbalsts būs līdz 100 latiem mēnesī, ziņo LETA.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie noteikumi par kārtību, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves sākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē.

Uz pabalstu līdz 100 latiem mēnesī varēs pretendēt tie bērni, kas pirmsskolas izglītību apgūst Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās privātās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas, un vienlaicīgi ir reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Noteikumos paredzēts, ka valsts atbalsta apmērs vienam izglītojamam ir līdz 100 latiem mēnesī. Taču vienlaicīgi ir noteikts, ka valsts atbalsta apmērs vienam bērnam nedrīkst pārsniegt finansējumu, kādu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei līdzfinansē pašvaldība. Līdz ar to kopējais valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam bērnam nepārsniegs 130 latus mēnesī.

Gadījumos, ja samaksa par pirmsskolas izglītības apguvi privātajā dārziņā ar pašvaldības sniegto līdzfinansējumu ir zemāka par 130 latiem, valsts atbalstu piešķirs atbilstoši starpībai, kas noteikta līgumā starp privāto bērnudārzu un bērna likumīgo pārstāvi, un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.

Ir arī noteikti izņēmumi saistībā ar finansējuma apjomu, proti, valsts atbalsta līdzekļi nav paredzēti izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai, kā arī finansējumu nepiešķirs par dienām, kad bērns neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis dārziņu, - šajā gadījumā atbalstu aprēķinās proporcionāli apmeklēto dienu skaitam.

Valsts atbalsta izmaksu pārtrauks ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tam, kas bērnam piedāvās vietu pašvaldības dārziņā.

Valsts atbalstu par šā gada septembri, oktobri, novembri un decembri privātajam bērnudārzam piešķirs pēc finanšu pieprasījuma iesniegšanas Labklājības ministrijā, kas jāizdara līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Savukārt pašvaldībām līdz katra mēneša piektajam datumam Labklājības ministrijā ir jāiesniedz informācija par bērniem, kuri ir reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē. Lai privāto izglītības iestāžu izglītojamie varētu saņemt valsts atbalstu, šai iestādei bērni ir jāreģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Šie noteikumi būs spēkā līdz šā gada 31.decembrim.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V) pirmdien Demogrāfisko lietu padomes sēdē uzdeva VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai paātrināt kārtības izstrādi, kādā no šā gada 1.septembra tiks piešķirts 100 latu atbalsts ģimenēm, kuru bērni nav tikuši bērnudārzā. VARAM solīja, ka šie noteikumi tiks iesniegti izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 14.martā, un tas arī ir izdarīts.

VARAM informē, ka kopējā rinda uz vietu pašvaldības bērnudārzos 2012.gada septembrī bija 8050 bērni. Šā gada sākumā visas pašvaldības, kuras nespēj nodrošināt visiem savā administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem vietas pašvaldības dārziņā, daļēji apmaksā bērnu izglītības ieguvi privātajos bērnudārzos. Pašvaldību sniegtais atbalsts ir robežās no 50 latiem Ogres novadā un Jaunpils novadā līdz 180 latiem Babītes novadā.

Tomēr pašvaldību sniegtais atbalsts sedz tikai daļu no privāto bērnudārzu izmaksām, un otra daļa ir jāsedz bērnu vecākiem. Liela daļa bērnu vecāku gan neizmanto pašvaldību sniegto atbalstu, jo nevar atļauties apmaksāt starpību starp privātā bērnudārza sniegto pakalpojumu cenu un pašvaldības sniegto atbalstu.

Komentāri