Rīgas ielu remontētājs pagarinājumu būvdarbiem nesaņems

фото

Sabiedrība | 2017. gada 20. septembrī plkst. 12:50

Rīgas domes Satiksmes departaments nolēmis nepiešķirt Rīgas ielu remontētājiem kompānijai "A.C.B." būvdarbu termiņu pagarinājumu, informēja departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins.

Būvdarbu veicēji Satiksmes departamentā ar lūgumu pagarinātu līgumā noteikto darbu izpildes termiņu vērsās pēc līguma termiņa beigām, kas bija 17.septembris. Vēstulē vispārīgi, bez detalizētas, argumentētas faktu norādīšanas, ticis skaidrots, ka iekļauties termiņos traucējuši apakšzemes komunikāciju remontdarbi. Tomēr izvērtējot vēstulē minēto, departaments lēmis, ka argumenti nav pietiekami līguma pagarinājuma izsniegšanai.

Jakrins norāda, ka ir noteikta kārtība, kādā būvuzņēmējiem tiek piešķirts līguma termiņa pagarinājums. Ja būvdarbu veicējs konstatē objektīvus iemeslus, kādēļ varētu kavēties remontdarbu veikšana, tie jādokumentē un pirms termiņa beigām jāiesniedz būvdarbu pasūtītājam, ar lūgumu piešķirt termiņa pagarinājumu. Izvērtējot minētos iemeslus Satiksmes departaments lemj, vai tie ir pietiekoši objektīvi, lai pagarinājumu piešķirtu.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S) sociālajos tīklos informē, ka šobrīd kompānijas "A.C.B." parādsaistības sastāda jau 22 200 eiro lielu summu. Viņš pastāstīja, ka 27.septembris un 30.septembris vēl lielai daļai būvfirmu ir būvdarbu izpildes beigu termiņš. Pēc tam arī viņiem tiks aprēķinātas soda naudas par kavējumu. Tā kā soda apmēru veido 0,5% no līgumsummas, daļai būvfirmu tas var sasniegt pat 15 000 dienā.

Satiksmes departamenta pārstāvis atklāja, ka pie viņiem ir vērsušies arī citi būvuzņēmēji, kas veic ceļa seguma atjaunošanu Rīgā, savlaicīgi lūdzot līguma termiņu pagarinājumu. Šajos pieteikumos ir detalizēti argumentēti kavējumu iemesli - norādot konkrētus datumus un posmus, ar dokumentētiem un objektīviem traucējumu iemesliem. Šajos gadījumos ir lemts pozitīvi un izsniegts termiņu pagarinājums atbilstoši laika periodam, kurā izklāstīto iemeslu dēļ nebija iespējams veikt darbus.

Kā ziņots, Rīgas dome sākusi sodīt būvniekus par laikā nepabeigtiem ielu remontiem, piemērojot soda naudu 7400 eiro apmērā par katru kavēto dienu.

17.septembrī pienāca remontdarbu beigu termiņš Brīvības ielas posmam no Lāčplēša ielas līdz Bruņinieku ielai un Valdemāra ielas posmam no Zirņu līdz Laktas ielai. Tā kā konstatēts, ka būvdarbi nav pabeigti, dome darbu veicējam - uzņēmumam "A.C.B." - piemērojusi soda naudu, kuras apmērs augs ik dienu līdz darbi tiks pabeigti.

Ņemot vērā šīs izmaiņas projekta gaitā, "A.C.B." iesniedzis Rīgas domei lūgumu pagarināt būvdarbu termiņu par divām nedēļām. Nespēju pabeigt laikā ielu remontdarbus būvnieki skaidro ar vairākiem iepriekš neparedzētiem apstākļiem.

"A.C.B" projektu vadītājs Dāvis Serdāns norādīja, ka uzņēmums respektē Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova (S) viedokli, tomēr vēlas norādīt, ka projekta izpildes gaitā ir bijuši vairāki iepriekš neparedzēti un neplānoti apstākļi, par kuriem, kā projekta izpildītāji, "A.C.B." nebija informēti un ar kuriem nebija rēķinājušies.

"Ir saprotams, ka ielu remontdarbus savas infrastruktūras pilnveidei izmanto komunikāciju ierīkotāji, taču, parakstot līgumu, precīzi komunikācijas darbu apjomi nebija norādīti - tajā skaitā gan SIA "Rīgas ūdens", gan AS "Sadales tīkla", gan SIA "Lattelecom" darbi projektam bija neparedzēti. Gandrīz divas nedēļas bijām spiesti kavēt atsevišķu posmu, pat kvartālu ierīkošanu, jo Latvijā vienīgajam, projektā konkrēti norādītā betona bruģakmens piegādātājam bija problēmas ar ražotni," skaidroja Serdāns.

Komentāri