Bēdīga statistika: Latvijā ik gadu pieaug no ģimenēm šķirto bērnu skaits, Mixnews.lv

Bēdīga statistika: Latvijā ik gadu pieaug no ģimenēm šķirto bērnu skaits (1)

фото

Sabiedrība | 2013. gada 16. martā plkst. 11:58

Katru gadu pieaug to vecāku skaits, kuriem bāriņtiesa nolemj atņemt aprūpes tiesības, atsaucoties uz Labklājības ministrijas (LM) informāciju, ziņo LETA.

Kā liecina Bāriņtiesu sniegtā informācija, vairumā gadījumu bērna šķiršana no ģimenes ir saistīta ar to, ka vecāki pret bērnu izturas vardarbīgi vai pienācīgi par bērnu nerūpējas, tomēr salīdzinoši neliels ir to gadījumu skaits, kad bāriņtiesas par bērna tiesību pārkāpumiem ziņo policijai.

2011.gadā aprūpes tiesības tika atņemtas 1961 vecākiem, 2010.gadā - 1645, 2009.gadā - 1417, 2008.gadā - 1532. Kopumā 2011.gadā no vēcākiem tika šķirti 2300 bērni, 2010.gadā - 1953, 2009.gadā - 1657, bet 2008.gadā - 1914.

2011.gadā Bāriņtiesa ziņoja policijai par 127 vecākiem, 2010.gadā - par 112 vecākiem, 2009.gadā - par 101, bet 2008.gadā - par 96.

"Viens no cēloņiem šādai situācijai, kad daudzas ģimenes nespēj pienācīgi rūpēties par bērniem, ir saistīts ar ģimeņu materiālo stāvokli. Nereti šī iemesla dēļ vecāki dodas peļņā uz ārvalstīm, atstājot bērnus citu personu aprūpē," norāda LM.

Ministrija uzskata, ka lielā mērā šādu situāciju rašanos var novērst savlaicīgs atbalsts ģimenēm, tomēr nepieciešams izvērtēt, vai pašvaldībā ģimenēm ir pieejams pietiekams atbalsta pakalpojumu klāsts papildus tam, ko var sniegt sociālais dienests.

Lai to izdarītu, ministrija izstrādā pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013.-2019.gadam, kā arī pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 2012.-2017.gadam, ar kurām bēdīgo situāciju cer uzlabot.

Foto: lawkvorum.ru, society.lb.ua

Komentāri 1
Valerijspirms 6 gadiem
Kāds kaut ko sacīja par to, ka mūsu valstī tagad viss ir labāk, nekā iepriekšējos gados???