Rīgā gandrīz par trešdaļu samazinājies reģistrēto bezdarbnieku skaits, Mixnews.lv

Rīgā gandrīz par trešdaļu samazinājies reģistrēto bezdarbnieku skaits

фото

Sabiedrība | 2013. gada 17. martā plkst. 18:19

Bezdarbnieku skaits Rīgā pagājušā gada laikā samazinājies par 28% - 2012.gada decembrī darba meklējumos atradies 21 381 cilvēks salīdzinājumā ar 29 733 personām 2011.gada decembrī, ziņo aģentūra LETA.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētais bezdarba līmenis gada laikā Rīgā ir samazinājies no 7,8% 2011.gada decembrī līdz 6,4% 2012.gada decembrī.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālā darba pakalpojumu un veicinātu aktīvu darbspējīgo klientu iesaistīšanos savu sociālo problēmu risināšanā no 2011.gada marta Rīgas Sociālajā dienestā (RSD) darbu uzsāka 20 sociālie darbinieki, kuru galvenā mērķgrupa bija personas un ģimenes, kurās ir bezdarba izraisītas problēmas. Šo sociālo darbinieku darba mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu un palīdzēt risināt problēmas personām, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt šķēršļus, kas traucē gūt regulārus ienākumus no darba un apmierināt savas un ģimenes pamatvajadzības, kā arī ilgstoši nestrādājošu darbspējīgu personu aktivizēšana un motivēšana.

Sociālo darbinieku vērtējumā, galvenās klientu problēmas, kas apgrūtināja viņu integrāciju darba tirgū, bija valsts valodas prasmju trūkums, veselības problēmas, izglītības problēmas, saskarsmes problēmas, atkarības problēmas, sociālo kontaktu un sociālo prasmju trūkums, mājokļa problēmas, nenokārtoti dokumenti, psiholoģiska atbalsta trūkums krīzes situācijās, vardarbībā cietušo personu problēmas, motivācijas trūkums, zema pašapziņa un citi cēloņi.

Tomēr nereti bezdarbnieki paši atsakās no palīdzības problēmu risināšanā. Pērn 20 sociālie darbinieki strādājuši ar 1141 sociālo gadījumu, risinot 1583 personu sociālās problēmas. Sociālo darbinieku un klientu sadarbības rezultātā 2012.gada beigās 52% jeb 595 no visām klientu lietām tika slēgtas ar pamatojumu, ka sociālais gadījums atrisināts, klients atteicies no sadarbības vai mainījis dzīvesvietu ārpus Rīgas pašvaldības teritorijas.

No slēgtajām klientu lietām 51% jeb 303 gadījumos klienti atrada darbu, bet 32% gadījumu nelīdzdarbojās savas situācijas uzlabošanā vai atteicās no sadarbības, par ko tika sniegts sociālā darbinieka atzinums sociālās palīdzības organizatoram, lai izvērtētu turpmāko sociālās palīdzības saņemšanu.

Komentāri