Paaugstina prasības profesionālo kompetences centru darbībai, Mixnews.lv

Paaugstina prasības profesionālo kompetences centru darbībai

фото

Sabiedrība | 2013. gada 19. martā plkst. 14:27

Profesionālās izglītības kompetences centros pēdējo divu mācību gadu laikā ne mazāk kā 60% no profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem izglītojamajiem vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nedrīkstēs būt zemāks par septiņām ballēm, paredz otrdien valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība", ziņo LETA.

Noteikumu projekts paredz, ka kompetences centra statusu varēs piešķirt tai izglītības iestādei, kurā profesionālo vidējo izglītību iegūs ne mazāk par 800 izglītojamajiem Rīgā un ne mazāk par 550 izglītojamajiem citā administratīvajā teritorijā.

Tāpat kompetences centram būs jāatbilst prasībai, ka divu pēdējo mācību gadu periodā no tiem izglītojamajiem, kuri sākuši mācības, no izglītības iestādes atskaitīti drīkst būt ne vairāk kā 8% tādu iemeslu dēļ kā nepietiekami mācību sasniegumu vērtējumi, neattaisnoti mācību kavējumi un nepareiza karjeras izvēle. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka pēdējos trīs gados Latvijas valstī profesionālās izglītības iestādēs priekšlaicīgi mācības pārtraukušo izglītojamo skaits ir 13% robežās.

Noteikumu projektā ir vairākas jaunas prasības izglītības iestādei, piemēram, nosakot, ka tā sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem vismaz divās nozarēs, bet attiecībā uz Kultūras ministrijas padotībā esošām iestādēm - vienā nozarē, kurās izglītības iestāde īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

IZM informē, ka pašlaik profesionālās izglītības iestādēs tiek ieguldīti finanšu līdzekļi vairāk nekā 100 miljonu latu apjomā mācību infrastruktūras un mācību aprīkojuma pilnveidei.

Izglītības iestāde, kurai ir piešķirts kompetences centra statuss, katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz ministrijā informāciju, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šajos noteikumu minētajiem kritērijiem uz attiecīgā gada 1.oktobri.

Līdz 2015.gadam ir plānots piešķirt kompetences centra statusu 14 ministrijas padotībā esošajām izglītības iestādēm. Vidējais izglītojamo skaits četrpadsmit kompetences centros gadā ir ap 14 913 izglītojamie. Savukārt līdz 2014.gadam plānots piešķirt divām Kultūras ministrijas izglītības iestādēm ar vidējo izglītojamo skaitu gadā ap 1000. Piemaksu 10% apmērā no mēneša darba algas likmes pedagogiem profesionālās izglītības kompetences centros jau nosaka Ministru kabineta noteikumi "Pedagogu darba samaksas noteikumi", un finansējums ir paredzēts IZM budžetā.

Jauni noteikumi bija nepieciešami, jo pašreizējie nedod skaidru priekšstatu par to, kā profesionālās izglītības iestādēm kvalificēties kompetences centra statusa ieguvei, nodrošinot patiesi kvalitatīvu profesiju apguvi, kā arī tajos noteiktie kritēriji ir pārāk zemi.

Foto: yle.fi, mr7.ru

Komentāri