Atstādināto Brocēnu kultūras centra direktori norīko darbam bibliotēkā, noplombē kabinetu durvis, Mixnews.lv

Atstādināto Brocēnu kultūras centra direktori norīko darbam bibliotēkā, noplombē kabinetu durvis

фото

Sabiedrība | 2013. gada 22. martā plkst. 13:56

Brocēnu novada dome

Brocēnos turpina attīstīties konflikts starp pašvaldību un atstādinātajām kultūras darbiniecēm - dome nolēmusi likvidēt Brocēnu novada kultūras un izglītības centra direktora amatu, un izsludināts konkurss jau uz citu - kultūras centra vadītāja - amatu, ziņo LETA.

Atstādinātā kultūras centra direktore Zanda Strogonova norīkota citā darbā bibliotēkā, un viņai aizliegts atrasties kultūras centra otrā stāva darbinieku kabinetos, bet kultūras centrā noplombētas durvis direktores un administratores kabinetiem.

Brocēnu novada dome izbeigusi darba līgumu ar bijušo kultūras pasākumu organizatori Inesi Gulbi-Rodionovu. Savukārt no darba pienākumu pildīšanas atstādināta kultūras centra direktore Strogonova un administratore Ilze Kraiņeva, kuras no darba līgumu izbeigšanas paglāba iestāšanās Brocēnu novada kultūras darbinieku arodbiedrībā, kas nedeva saskaņojumu viņu atbrīvošanai. Arodbiedrība izveidota pavisam nesen atstādināto darbinieču aizstāvībai, un tā ir uzņemta Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijā, informēja Strogonova.

20.martā notikusi dome sēde, kurā nolemts ar 21.martu likvidēt kultūras centra direktora amatu, bet ar sludinājuma palīdzību dome nolēmusi meklē kultūras un izglītības centra vadītāju.

Strogonova saņēmusi Brocēnu novada domes priekšsēdētāja Arvīda Mētera ("Latvijas Zaļā partija") izdotu rīkojumu par viņas norīkošanu citā darbā veikt neklasificētās novadpētniecības materiālu kārtošanu Blīdenes bibliotēkā, kuram viņa nav piekritusi, norādot, ka tehnisku un organizatorisku iemeslu dēļ viņai šo darbu nav iespējams veikt.

Divas dienas vēlāk Strogonova saņēmusi atkārtotu rīkojumu par norīkošanu darbā Blīdenes bibliotēkā no 21.marta līdz 19.aprīlim. Atkārtotais rīkojums izdots, pamatojoties uz pirmo rīkojumu, kā arī kultūras centra struktūras izmaiņām, kas nosaka, ka kultūras centra direktora amats tiek likvidēts. Kā pamatojums pārcelšanai citā darbā rīkojumā minēta Darba likuma 57.panta 1.daļa, kas nosaka, ka "darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā".

"Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas juriste uzskata, ka šis pants mūsu gadījumam nav piemērojams," norādīja Strogonova, piebilstot, ka "dome par visu varu un ar jebkuriem līdzekļiem cenšas realizēt savu ieceri - tikt no mums vaļā".

Brocēnu novada domes priekšsēdētājs Mēters uzskata, ka lēmumi attiecībā uz kultūras darbiniecēm pieņemti, ievērojot darba likumdošanu. "Ja darbinieki nepakļaujas darba devēja prasībām, tad ir darba likumdošana, kas nosaka, kā rīkoties šādā gadījumā," sacīja Mēters.

Izmaiņas kultūras centra struktūrā esot plānotas jau sen, un, kā norādīja Mēters, tās esot nepieciešamas, jo "mākslinieki nav spējīgi vadīt iestādi". Jaunajam iestādes vadītājam obligātas būs labas administratora prasmes, administratora štata vieta tiek likvidēta, tāpat tiek likvidēts kultūras centra direktora amats un izsludināti divi konkursi, meklējot iestādes vadītāju un kultūras darba vadītāju, skaidroja Mēters.

Attiecībā uz aizlīmētajām kultūras centra kabinetu durvīm Mēters norādīja, ka viņam par to neesot informācijas: "Es tādu rīkojumu neesmu devis". Uz papīra loksnes, ar ko aizlīmētas durvis, teikts, ka tās atslēdzamas direktores vietas izpildītājas klātbūtnē.

Brocēnu novada dome vērsusies Saldus rajona tiesā, prasot atzīt darba līgumu izbeigšanu ar arodbiedrības biedrēm Strogonovu un Kraiņevu. Strogonovai līdz 4.aprīlim tiesai jāsniedz paskaidrojumi, bet tiesas sēdes datums vēl nav nozīmēts. Savukārt domes prasība pret Kraiņevu nosūtīta izskatīšanai Liepājas tiesā, jo Saldus rajona tiesas tiesneši atstatījuši sevi no tās izskatīšanas. Arī atstādinātā kultūras centra vadītāja Strogonova Saldus rajona tiesā vērsusies pret Brocēnu novada domi, prasot atzīt par prettiesisku darba devēja rīkojumu un piedzīt vidējo izpeļņu. Tiesa ierosinājusi lietu, līdz 2.aprīlim domei jāsniedz paskaidrojumi, pēc tam tiks nozīmēts tiesas sēdes datums.

Saldus rajona tiesā pret Brocēnu novada domi vērsusies arī no darba atbrīvotā pasākumu organizatore Gulbe-Rodionova. Viņa prasa atzīt par prettiesisku saņemto uzteikumu, kā arī vēlas panākt savu atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu. Tiesa ierosinājusi lietu un lūgusi domei līdz 3.aprīlim sniegt paskaidrojumus, lai pēc tam nozīmētu tiesas sēdes datumu.

Jāpiebilst, ka Saldus rajona tiesa pagājušonedēļ apmierināja atstādinātās Brocēnu kultūras nama direktores Strogonovas prasību atzīt par prettiesisku Brocēnu novada domes viņai uzlikto disciplinārsodu.

Kā informēja Strogonova, pērn 21.novembrī domes sēdē viņai tika nolemts izteikt aizrādījumu par dažādiem pārkāpumiem, tostarp par to, ka esot pārtērēti Brocēnu novada svētku rīkošanai paredzētie līdzekļi. Strogonova šos pārmetumus noraida: "Visus rēķinus vizēja pats [Brocēnu novada domes priekšsēdētājs Arvīds] Mēters."

Strogonova pieļauj iespēju, ka pašvaldības vadība jau agrāk plānojusi, kā panākt viņas nomaiņu. Piemēram, iepriekš esot izskanējušas neizprotamas baumas, ka viņa it kā esot atradusi citu darbu un grasoties pamest kultūras centra vadītājas amatu. Par šīm baumām viņa aizdomājusies jau vēlāk, pēc tam, kad pagājušā gada rudenī, Lāčplēša dienas pasākumā, domes priekšsēdētājam slapjās malkas dēļ nav izdevies aizdegt svētku ugunskuru līdzās kultūras centram. Mēters, uzskatot, ka šī situācija bijusi apkaunojoša, prasījis paskaidrojumus no kultūras darbiniecēm.

Pēc tam sākušās īstas "raganu medības", atzina Srogonova, norādot, ka pašvaldība esot sākusi meklēt dažādus ieganstus, par ko kultūras centra vadītājai un darbiniecēm izteikt pārmetumus un aizrādījumus.

Foto: broceni.lv

Komentāri