Atvieglos mūzikas tiešsaistes izplatīšanu starp ES valstīm, Mixnews.lv

Atvieglos mūzikas tiešsaistes izplatīšanu starp ES valstīm

фото

Tehnika | 2014. gada 4. februārī plkst. 20:35

Otrdien Eiropas Parlaments (EP) pieņēma jaunus tiesību aktus ar mērķi atvieglot mūzikas tiešsaistes izplatīšanu pārrobežu līmenī Eiropas Savienībā (ES), aģentūru LETA informēja EP Informācijas biroja Latvijā preses sekretāre Marta Rībele.

Jaunā direktīva nosaka iespēju saņemt licences mūzikas izplatīšanai vairākās ES dalībvalstīs vienlaikus vai pat visas ES mērogā. Direktīva, kurai neoficiāli jau piekritušas arī dalībvalstis, veicinās ES mēroga tiešsaistes mūzikas tirgus veidošanu, ļaus patērētājiem plašāk likumīgi piekļūt mūzikai, kā arī vairāk aizsargās mūziķu tiesības uz savlaicīgu un pienācīga apjoma autoratlīdzību.

"Direktīva praktiski aizsargās Eiropas mūziķu intereses un sniegs iespēju lietotājiem likumīgi piekļūt ar autortiesībām aizsargātam materiālam visā Eiropā," norādīja par ziņojuma izstrādi atbildīgā EP deputāte Marielle Gallo. "Šī direktīva nepārprotami liecina, ka autortiesību likumus var pielāgot arī interneta videi. Autortiesībām ir būtiska nozīme digitālajā ekonomikā," viņa uzsvēra.

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem mūzikas izplatītāji ES varēs vērsties pārrobežu autortiesību pārvaldījuma organizācijās, lai saņemtu atļaujas tiešsaistē piedāvāt mūziku lejupielādei vai klausīties straumēšanas režīmā vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Jaunā direktīva paredz arī noteikumus visiem mūzikas autoriem visās dalībvalstīs sniegt piekļuvi pārrobežu licencēm, vienlaikus sargājot arī dalībvalstu kultūras daudzveidību. Vietēja rakstura kolektīvā pārvaldījuma organizācijas varēs pieprasīt pārrobežu organizācijām pārstāvēt to repertuāru ES līmenī, un šīm pārrobežu organizācijām ar zināmiem noteikumiem būs pienākums piekrist šīm prasībām, veicot autortiesību pārvaldījumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā to oriģināli pārstāvētajiem repertuāriem.

Visām kolektīvās pārvaldības organizācijām būs jānodrošina māksliniekiem pienācīga un savlaicīga atlīdzība par to autortiesību izmantošanu. Autortiesību maksājumi būs jāsadala mūziķiem pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no finanšu gada beigām, kurā iekasēti tiesību ieņēmumi.

Arī pašiem autortiesību īpašniekiem būs iespēja ietekmēt lēmumus par savu tiesību pārvaldību, kā arī iespēja brīvi izraudzīties un mainīt kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas tos pārstāv. Kolektīvās pārvaldības organizācijām būs jāievēro pārredzamības un ziņošanas noteikumi, kā arī minimālie noteikumi par ieņēmumu ievākšanas un izlietošanas kārtību.

Direktīva, ko EP pieņēma ar 640 balsīm "par", 18 "pret" un 22 "atturoties", vēl jāapstiprina arī ES Padomei. Pēc tam dalībvalstīm 24 mēnešu laikā direktīvas prasības ir jāiestrādā dalībvalstu tiesību aktos.

Komentāri