VZD pakalpojumi drīzumā būs pieejami mobilajā tālrunī, Mixnews.lv

VZD pakalpojumi drīzumā būs pieejami mobilajā tālrunī

фото

Tehnika | 2013. gada 4. martā plkst. 10:34

Valsts zemes dienests (VZD) gatavojas savus datus un pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību, ziņo "Nozare.lv"

Kā informēja VZD pārstāve Arta Platace, VZD Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "VZDS ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide" laikā plāno novirzīt līdzekļus jaunas projekta aktivitātes "VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana" īstenošanai. VZD šīs aktivitātes ieviešanai februāra beigās izsludināja iepirkuma procedūru par mobilā risinājuma izstrādi un ieviešanu.

Šāda ideja izstrādāt specializēta tehnoloģiskā risinājuma aplikāciju lietošanai mobilajās ierīcēs radās, lai atbilstoši mūsdienu komunikācijas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiju attīstībai spētu nodrošināt korektu, piemērotu, ērtu un pilnvērtīgu datu publicēšanu arī mobilajās ierīcēs. Papildus kadastra, adrešu un citu telpisko datu pārlūkošanai būs iespējams izmantot mobilo ierīču GPS funkcionalitāti un attēlot atrašanās vietu uz šo karšu fona.

Specializēta mobilā risinājuma izveidošana VZD datu publicēšanai uzlabos datu un elektronisko pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iespēju VZD klientiem saņemt pakalpojumus mobilajās ierīcēs neatkarīgi no atrašanās vietas, tādējādi palielinot arī VZD sniegto elektronisko pakalpojumu izmantošanas biežumu un sniegšanas ātrumu.

"Īpaši noderīga šī aplikācija būs potenciālajiem īpašumu pircējiem, mākleriem, mērniekiem, meža inventarizatoriem un citiem ar nekustamā īpašuma jomu saistītiem speciālistiem," sacīja Platace.

VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši "INSPIRE" direktīvas prasībām.

Projektā ir iekļauta arī aktivitāte, kas paredz digitālo dokumentu krātuves programmatūras izstrādi, tās integrāciju ar no jauna veidojamo VZD ĢIS un saistītajām esošajām VZD teksta datu uzkrāšanas informācijas sistēmām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 2,3 miljoni latu.

Foto: news.tehno-mir.net, zdr.ru

Komentāri