"Latvijas dzelzceļam" pagarina licenci elektroenerģijas sadalei uz 20 gadiem

фото

Transports un loģistika | 2017. gada 21. novembrī plkst. 11:49

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pagarinājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) licenci elektroenerģijas sadalei uz turpmākajiem 20 gadiem.

Izsniegtā licence dod tiesības LDz veikt elektroenerģijas sadali, pildot sadales sistēmas operatora funkcijas licencē noteiktā darbības zonā. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 9.novembra lēmumu LDz licence elektroenerģijas sadalei ir pagarināta no 2017.gada 12.novembra līdz 2037.gada 11.novembrim.

Piedaloties elektroenerģijas sadales tirgū, LDz ir jārīkojas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, Enerģētikas likumu, likumu "Par sabiedriskajiem pakalpojumu regulatoriem", kā arī citiem šo nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem.

LDz kā viena no elektroenerģijas sadales tirgus dalībnieka darbības zona ir Latvijas Republikas teritorijas daļa gar dzelzceļa līnijām, kur ir izvietots LDz sadales tīkls.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums.

Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

Komentāri