LDz elektrifikācijas projektu īstenos bez valsts ieguldījuma, Mixnews.lv

LDz elektrifikācijas projektu īstenos bez valsts ieguldījuma

фото

Transports un loģistika | 2017. gada 28. novembrī plkst. 17:17

Īstenojot Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas pirmo posmu, rasts risinājums, kuram papildus Eiropas Savienības fondu līdzekļiem nav nepieciešams valsts ieguldījums, līdz ar to uz valsts budžetu negatīva ietekme netiks radīta. Par to pagājušajā nedēļā diskutēts arī koalīcijas partiju darba grupā struktūrfondu jautājumos.

Analizējot iespējamos papildu piesaistāmā finansējuma avotus, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir sācis sarunas ar Eiropas Investīciju banku (EIB) par projekta finansēšanu, turklāt vienlaikus rasts risinājums, kā projekta izmaksas samazināt no 519 miljoniem eiro līdz 441 miljonam eiro.

No Eiropas Savienības līdzekļiem plānots piesaistīt 347 miljonus eiro, savukārt pārējos izdevumus LDz segs no saviem līdzekļiem vai aizņēmuma veidā.

Vienojoties ar EIB par finansējuma piešķiršanu elektrifikācijas projekta īstenošanai, plānots panākt vienošanos par tādu aizdevuma atmaksas grafiku, kas neradīs negatīvu ietekmi uz uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājiem.

Satiksmes ministrija tuvākajā laikā plāno sagatavot un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt ziņojumu par projekta finansējuma modeli un īstenošanu.

Projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" pirmajā posmā paredzēts elektrificēt Rēzekne-Krustpils, Daugavpils-Krustpils un Krustpils-Rīga posmus, tādējādi līdz 2023.gadam nodrošinot viena pilna tranzīta koridora funkcionalitāti ar elektrovilci.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija kā nozīmīgs transporta nozares attīstības projekts ir iekļauta Nacionālajā attīstības plānā 2014. līdz 2020.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs šim pašam periodam.

Tās pirmajā posmā paredzēts elektrificēt dzelzceļa tīklu no Daugavpils un Rēzeknes iecirkņiem Rīgas virzienā, veicot elektrifikāciju ar 25 kilovoltu (kV) maiņstrāvas tehnoloģiju, tajā skaitā rekonstruējot esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu un aizstājot 3,3 kV sistēmu ar 25 kV sistēmu.

Projekta pirmais posms tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" ietvaros.

Komentāri