LDz nākotne – jaunu loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstība, Mixnews.lv

LDz nākotne – jaunu loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstība

фото

Transports un loģistika | 2018. gada 16. maijā plkst. 11:41

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) turpmākajos gados plāno pievērsties loģistikas un tehnoloģisko risinājumu attīstībai, tostarp viedo tehnoloģiju plašākai integrācijai uzņēmuma darbībā, žurnālistiem otrdien sacīja LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Viņš skaidroja, ka patlaban transporta nozarē pasaulē notiek visaptverošas izmaiņas, proti, ienāk jauni augsto tehnoloģiju risinājumi un veidojas jaunas kravu un cilvēku mobilitātes plūsmas. Arī Latvijas transporta nozarei tas ir liels izaicinājums, un tai jāspēj pārorientēties.

Pēc Bērziņa teikā, LDz saredz Latviju kā Baltijas un arī Ziemeļeiropas reģiona transporta un loģistikas izcilības centru, kura izveide, līdzdarbojoties visiem nozares dalībniekiem, dotu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

"Turpmākajos gados visnozīmīgākās Latvijas nākotni veidojošās pārmaiņas notiks tieši transporta un loģistikas nozarē. Runa ir gan par jaunas infrastruktūras attīstību, gan saplūstošu transporta apakšnozaru - dzelzceļa, ostu, loģistikas uzņēmumu - darbību, gan arī to, kā savā darbībā integrēsim un paši radīsim jaunas tehnoloģijas, kas palīdzēs strādāt efektīvāk un sniegt tādus pakalpojumus, kādi klientiem vēl tikai būs vajadzīgi," teica Bērziņš.

Lai īstenotu šo redzējumu, LDz ir izveidotas desmit iniciatīvu grupu, kurās darbojas speciālisti no dažādiem koncerna uzņēmumiem, strādājot pie jauniem risinājumiem tehnoloģiju, pakalpojumu, starptautiskā biznesa attīstības, ilgtspējīgu transporta risinājumu, tehniskās un loģistikas izglītības, nozares kompetenču un zinātnes centra izveides, drošības risinājumu un citās jomās.

Tostarp vairākas iniciatīvu grupas jau izstrādājušas konkrētus projektus un aktivitātes, piemēram, kompetenču un zinātnes centra izveides grupa strādā pie starptautiski konkurētspējīga jaunu dzelzceļa tehnoloģiju testa poligona izveides un nesen sekmīgi piedalījās arī IT klastera organizētajā "X-industriju hakatonā", kurā tālākai attīstībai virzītas divas ieceres par IT risinājumu izstrādi kravu pārvaldības sistēmas mobilajai aplikācijai un drošības risinājumam uz dzelzceļa pārbrauktuvēm.

Viedā dzelzceļa iniciatīvas grupa strādā pie iekšējo procesu digitalizācijas un jaunu risinājumu attīstības, drošības viedobjekta grupa izstrādā risinājumu iespējami efektīvākam IT tehnoloģiju pielietojumam sākotnēji dzelzceļa staciju, bet ar laiku ar cita veida objektu uzraudzībā, bet izglītības izcilības jomā būtiska uzmanība tiek pievērsta loģistikas izglītībai Latvijā un plašākā reģionā.

Vienlaikus ar jauniem projektiem un darbības virzieniem LDz turpina attīstīt arī tradicionālās transporta tehnoloģijas. Taču arī šajā jomā tiek meklēti inovatīvi risinājumi, izmantojot jaunākos risinājumus un iespējas, ko sniedz citas nozares, piemēram, 3D printeru attīstība vai ūdeņraža tehnoloģijas.

LDz prezidents Bērziņš arī iepazīstināja ar otro LDz ilgtspējas pārskatu, kurā LDz atskatās uz 2017.gadā paveikto gan finanšu, gan nefinanšu jomā. Piemēram, 2017.gadā LDz koncerna uzņēmumi piedalījušies dažādos starptautiskos pasākumos, prezentējot Latvijas transporta un loģistikas nozares pakalpojumus jaunos tirgos, tostarp dažādos Āzijas reģionos.

Ilgtspējas pārskatā sniegta izvērsta informācija par starptautiskajām aktivitātēm, tostarp dalību starptautiskajā izstādē "EXPO Astana 2017", kas gada otrajā pusē LDz ļāva noslēgt vairākus būtiskus sadarbības līgumus.

Ar pilnu ilgtspējas un gada pārskatu ikviens var iepazīties mājaslapā „parskati.ldz.lv”.

Komentāri