Vienojas sekmēt dzelzceļa infrastruktūras projektu virzību, Mixnews.lv

Vienojas sekmēt dzelzceļa infrastruktūras projektu virzību

фото

Transports un loģistika | 2018. gada 17. jūlijā plkst. 13:21

Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA) parakstīja sadarbības memorandu ar Baltkrievijas transporta un komunikācijas nozares darbinieku savienības Apvienoto dzelzceļnieku un transporta būvniecības arodbiedrību organizāciju.

Klātesot satiksmes ministram Uldim Augulim un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) prezidentam Edvīnam Bērziņam, no Baltkrievijas puses memorandu parakstīja arodbiedrību organizācijas priekšsēdētājs Valērijs Stromuks, bet no Latvijas – LDzSA priekšsēdētājs SavēlijsSemjonovs.

Memorands paredz gan savstarpējās sadarbības attīstīšanu, pieredzes apmaiņu (tostarp darba tiesiskās aizsardzības, krājaizdevu sabiedrību izveides, nozarē strādājošo apdrošināšanas un citos jautājumos), gan aktīvusadarbību tranzīta nozares attīstīšanā Latvijā un Baltkrievijā.

Īpaši uzsvērta sadarbība Vitebskas-Polockas-Daugavpils transporta koridora konkurētspējas stiprināšanā savienojumā ar Latvijas ostām un līdz ar to – efektīvas transporta un loģistikas ķēdes attīstīšana. Tai skaitā abas organizācijas vienojušās atbalstīt šī dzelzceļa koridora tehnoloģisko attīstību, kā vienu no projektem uzsverot dzelzceļa elektrifikāciju.

Baltkrievija ir viens no nozīmīgākajiem LDz sadarbības partneriem, un, kā norādīja ValērijsStromuks, sadarbība visos līmeņos - valstiskajā, uzņēmēju un arodbiedrības līmenī - ļaus ievērojami kvalitatīvāk veidot abpusēji izdevīgas attiecības tranzīta jomā, tādējādi veicinot darba ņēmēju labklājību un darba vietu skaita palielināšanos.

Savukārt S.Semjonovs uzsvēra, ka arodbiedrībām ne tikai jārūpējas par darbinieku interešu aizsardzību, bet arī ar sociālā dialoga palīdzību jāveicina nozares attīstība.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš augstu novērtēja abu arodbiedrību iniciatīvu, jo Baltkrievija ir ļoti nozīmīgs LDz un visas Latvijas transporta un loģistikas nozares sadarbības partneris.

Sadarbība visos līmeņos ir īpaši svarīga tādēļ, ka tuvākajā laikā Latvijā tiks sākts dzelzceļa elektrifikācijas projekts, kas samazinās transportēšanas izmaksas un palielināstransporta koridora konkurētspēju.

Jāatgādina, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu jau šogad būtiski palielinājies Baltkrievijas kravu īpatsvars kopējā importa un sauszemes tranzīta pārvadāto kravu apjomā – no 15,7% pērn uz 25,5% šogad.

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa satiksmē starp Baltkrieviju un Latviju veidoja 14,7 milj. tonnu, no tām 5,75 milj. tonnu jeb par 56,4% vairāk nekā pērn bija Baltkrievijas izcelsmes kravas.

Komentāri