Investē Latvijas tranzīta artērijā – Latgales reģionā, Mixnews.lv

Investē Latvijas tranzīta artērijā – Latgales reģionā

фото

Transports un loģistika | 2018. gada 2. oktobrī plkst. 11:47

Pēdējo desmit gadu laikā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūras projektos ir investējis ap miljardu eiro, tomēr darbs pie konkurētspējīgas infrastruktūras attīstības turpinās un turpmākajos gados lielākās investīcijas gaida tieši Latgales reģionu, kas ir kā tranzīta artērija ikvienai kravai no Austrumiem.

Lielākie plānotie investīciju projekti Latgales reģionā ir ne tikai dzelzceļa elektrifikācija, bet arī Daugavpils Šķirošanas stacijas un pieņemšanas parka modernizācija.

“Minētajiem projektiem būs liels kumulatīvais efekts uz visa reģiona ekonomiku. Piemēram, būvniecības procesa laikā un pēc tā ne tikai tiks radītas jaunas darba vietas un nodarbināti vietējie iedzīvotāji, bet arī tiks piesaistīti jauni speciālisti. Turklāt projektu realizācija veicinās vietējo uzņēmējdarbību– tiks izmantotas gan viesnīcas, gan sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi,” - norādīja LDz valdes loceklis, viceprezidents Aivars Strakšas.

“Jāatzīmē, ka ir arī vairāki citi faktori, kurus šo projekta realizācija būtiski ietekmēs, – vide, drošībaun efektivitāte. Piemēram, vagonu izmaksas tiek rēķinātas dienās un ja mēs varam par vienu dienu mazāk “aizturēt” vagonu Latvijas teritorijā, kas nozīmē ātrāk pieņemt, nogādāt līdz ostai, izkraut un nogādāt atpakaļ, tad gada griezumā tas ir liels ietaupījums,” papildina A.Strakšas.

Patlaban Daugavpils dzelzceļa mezglā ir sarežģīti nodrošināt secīgu un vienmērīgu kravu sagatavošanu un nosūtīšanu, apgrūtināta ir arī vilcienu kustības organizācija, jo esošās automātikas ierīces ir tehniski un morāli novecojušas to ilgā ekspluatācijas laika dēļ.

Modernizējot Daugavpils Šķirošanas staciju, paredzēts pilnveidot vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas infrastruktūras atbilstību pārvadātāju vajadzībām, ieviešot automātisku un drošu kravas vagonu šķirošanas procesu.

Daugavpils ir būtisks tranzīta mezgls visā Latvijas loģistikas sistēmā, tādēļ šis projekts veicinās kopējo Latvijas tranzīta nozares konkurētspēju.

Savukārt īstenojot Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības projektu, paredzēts izbūvēt jaunu pieņemšanas parku, vienlaikus likvidējot vilcienu maršrutu savstarpējo krustošanos, samazinot manevru darbu kustības nepieciešamību, kā arī mazinot videi kaitīgo izmešu apjomu un atslogojot Daugavpils pilsētas iekšējo dzelzceļa tīklu.

Komentāri