Apstiprina Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, Mixnews.lv

Apstiprina Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu

фото

Transports un loģistika | 2018. gada 13. novembrī plkst. 09:48

Pagājušās nedēļas sākumā valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas iesniegto plāna projektu "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018. – 2022.gadam” (Indikatīvais plāns).

Savukārt nedēļas beigās, pamatojoties uz šo plānu, Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) noslēdza daudzgadu līgumu uz šo pašu periodu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis pēc plāna pieņemšanas Ministru kabinetāuzsvēra, ka tas ir svarīgs lēmums, lai ikviens nozares uzņēmumsvarētu justies drošs par tranzīta nozares attīstību.

Savukārt LDz prezidents Edvīns Bērziņš atzīmēja, ka plāns garantē stabilitāti un paredzamību visā, kas attiecas uz pārvadājumu izmaksāmun infrastruktūras kvalitāti. Nozares spēlētājiem tas nozīmē iespēju plānot savu biznesu ilgtermiņā – slēdzot vairāku gadu līgumus ar kravu īpašniekiem un plānojot arī savu attīstību.

Indikatīvā plāna pamatnosacījums ir nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūru Latvijas tautsaimniecības interesēs. Kopējo tīkla jaudu nav plānots palielināt, taču līdzekļi uzturēšanā un attīstības projektos tiek investēti, lai tiktu saglabāts esošais pakalpojumu apjoms un nemainīgi augsta kvalitāte.

Lai arī Indikatīvais plāns nav finanšu dokuments, plānā tiek definēts trīs pakāpju sistēmas modelis infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai. Pirmā pakāpe paredz likumā noteikto tirgus dalībnieku iesaisti infrastruktūras izmaksu segšanā.

Otrā pakāpe nosaka LDz koncerna resursu izmantošanu finanšu līdzsvara nodrošināšanā, un tikai trešā pakāpe nepieciešamības gadījumā vai tautsaimniecības interesēs paredz valsts budžeta līdzekļu iesaisti.

Infrastruktūras pārvaldītājs (LDz) ar Indikatīvā plāna pieņemšanu un daudzgadu līguma apstiprināšanu nodrošinās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas stabilitāti turpmākos piecus gadus. Tas garantē pārredzamību tranzīta nozares dalībniekiem un ļaus tiem slēgt piecu gadu līgumus ar kravu nosūtītājiem.

Apstiprinot Indikatīvo plānu, tiek izpildītas Eiropas Komisijas pieņemto direktīvu un Latvijas Republikas Saeimas pieņemtā Dzelzceļa likuma prasības.

Komentāri