2019./2020. mācību gads Rīgā: 18 svarīgi fakti

Līdz mācību gada sākumam ir atlicis pavisam nedaudz. Skolas un bērnudārzi tiek spodrināti pēc remontiem, norit pēdējie sagatavošanās darbi pirms pirmā septembra svētkiem. Kamēr skolēni kārto mugursomas un vecāki iegādājas jaunu apģērbu bērniem, kuri ir paaugušies, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments beidz sagatavošanos jaunajam mācību gadam. Rīga.lv pastāsta par to, ko bērniem un vecākiem sagaidīt jaunajā mācību gadā.

1.Rīgā ir aptuveni 6000 pirmklasnieku

Pirmās klases tiks atvērtās visās skolas, kur tas plānots. Kopējais pirmklasnieku skaits varētu būt nedaudz vairāk kā 6000, kas ir tikpat, cik pagājušogad (provizoriski dati). Pagaidām galīgo skaitli nosaukt ir grūti, jo klašu komplektācija vēl aizvien ir procesā. Daži vecāki tam pievēršas vēlāk, citas ģimenes ir pārcelšanās procesā.

Kopumā šajā mācību gadā Rīgas skolu solos sēdīsies vairāk nekā 69 000 skolēnu.

2.Skolās un bērnudārzos tiek veikti vērienīgi remontdarbi

Šogad Rīgā norit dažāda veida un apjoma remontdarbi 44 bērnudārzu un 50 skolu ēkās. Visi darbi norit saskaņā ar plānoto grafiku un noteiktos apjomos. Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, šogad ieplānotie remontdarbi būs pabeigti. Remontdarbu dēļ mācību process nebūs aizturēts nekur. Ir skolas, kur darbi turpināsies arī pēc 2. septembra, taču tie nav saistīti ar iekšdarbiem. Tā būs žoga uzstādīšana, labiekārtošanas darbi, fasādes siltināšana un apgaismojuma uzstādīšana. Dažāda veida remontdarbiem tika atvēlēti 10,9 miljoni eiro. Ja agrāk skolas tika remontētas pa stāviem, tad tagad tās cenšas atjaunot pa korpusiem, kā tas noticis Rīgas Hanzas vidusskolā, kur veikti remontdarbi aktu zālē (tā paplašināta, iepirkts jauns aprīkojums un mēbeles) un vienā no skolas ēkas korpusiem.

Savukārt Rīgas Valda Zālīša sākumskolas ēkas otrajā stāvā noritējuši izlases veida telpu atjaunošanas darbi, kuru laikā atjaunotas mācību klases, skolas gaiteņi un labierīcību telpas.

Pabeigts remonts arī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas 64. vidusskolā (telpās Ūnijas ielā 93) un Friča Brīvzemnieka pamatskolā, kur veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Līdz gada beigām pie skolas tiks atvērts sporta komplekss, kuru varēs izmantot gan skolēni, gan apkaimes iedzīvotāji.

Radikāli – gan iekšēji, gan ārēji – mainījusies vienīgā latviešu skola Bolderājā – Rīgas 19. vidusskola.

Jaunas sporta zāles izbūvētas pie Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas un Rīgas 93. vidusskolas. Jauni sporta un aktīvās atpūtas laukumi ierīkoti pie Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 158, pie Rīgas 86. vidusskolas un pie Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

Piecās skolās (Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 75. vidusskolā, Rīgas 80. vidusskolā, Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas Franču licejā) par 550 tūkstošiem eiro atjaunotas ģērbtuves un garderobes telpas.

Ar ERAF finansējumu turpinās jauno laboratoriju korpusu celtniecība pie Rīgas Angļu ģimnāzijas Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas. Tiem jābūt pabeigtiem 2020. gada 1. septembrī.

Jaunu pirmsskolu grupu izveidei šogad atvēti 0,6 miljoni eiro, bērnudārzu rotaļlaukumu atjaunošanai izlietoti 0,2 miljoni eiro, kā arī izremontētas 17 grupu telpās un 12 grupu telpās nomainīts grīdas segums, atjaunotas 8 kāpņu telpas un 7 sporta/aktu zāles.

Virknē izglītības iestāžu vēl turpinās remontdarbi, kas saistīti ar teritoriju labiekārtošanu, fasāžu siltināšanu, nožogojuma uzstādīšanu un apgaismojuma ierīkošanu, bet tie neietekmēs mācību procesu.

MACĪBU PROCESS

3.Rīgas skolu tīklā veikta optimizācija

Jau šā gada 1. septembrī Rīgā būs par sešām skolām mazāk.

Jugla: Rīgas Ezerkrastu pamatskola (Malienas ielā 89) ir apvienota ar Rīgas Juglas vidusskolu (Kvēles ielā 64). Mācības noritēs abu skolu ēkās.

Ziepniekkalns: Ziepniekkalna sākumskola (Īslīces ielā 4) ir apvienota ar Rīgas 94. vidusskolu (Ozolciema ielā 26). Tika izveidota jauna Rīgas Ziepniekkalna vidusskola. Mācības noritēs abu skolu ēkās.

Purvciems: Rīgas 60. vidusskola (Vaidavas ielā 60) ir apvienota ar Rīgas Klasisko ģimnāziju (Purvciema ielā 38). Mācības noritēs divās ēkās.

Mangaļi – Vecmīlgrāvis: Rīgas 29. vidusskola (Lēdurgas ielā 26) ir likvidēta, bet tās izglītības programmas ir pārņēmusi Rīgas 46. vidusskola (Skuju ielā 28). Mācības notiks Rīgas 46. vidusskolas telpās.

Mežaparks: Rīgas Sanatorijas internātpamatskola (Brīvības gatvē 384A) ir apvienota ar Rīgas 5. internātskolu – attīstības centru (Stokholmas ielā 24). Mācību process notiks Brīvības gatvē 384A, bet atbrīvotajā ēkā Stokholmas ielā 24 no 2020. gada 1. septembra plānots atvērt pirmsskolas izglītības grupas.

Čiekurkalns: pēc Rīgas 37. vidusskolas un Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas resursu izvērtēšanas tika konstatēts, ka abās skolās ir optimāls bērnu skaits, lai apkaimē izveidotu vienu spēcīgu, modernu skolu. Iestādē, kurā ir vidusskolas klases, skolēniem ļaus pabeigt mācības vidusskolā. Jautājums par vienas pamatskolas izveidi apkaimē atkārtoti tiks skatīts pēc gada.
Nodarbības notiks visās pašreizējās telpās.

4.Vidējā izglītība mazākumtautību skolās pakāpeniski pāries uz mācībām latviešu valodā

No 2019./2020. mācību gada mazākumtautību skolās sāksies vidējās izglītības pakāpeniska pāreja uz latviešu valodu, kā arī no kādreizējiem pieciem uz trim pamatizglītības modeļiem.

Modeļi mazākumtautību skolās nosaka valsts valodā mācīto priekšmetu proporciju. Skolas var izvēlēties vienu no modeļiem. Jaunā kārtība tiks ieviesta pakāpeniski. 1.-7. klasēs tā tiks ieviesta no šā gada 1. septembra, 8. klasēs – 2020. gada 1. septembrī, bet 9. klasēs – 2021. gada 1. septembrī.

Pirmais modelis: programma skolēniem, kuri pirmsskolas izglītību ieguvuši latviešu valodā, ar latviešu valodas izmantošanas iemaņām un pieredzi. No 1. līdz 6. klasei latviešu valodā jāpasniedz ne mazāk kā 80% priekšmetu.

Otrais modelis ir skolēniem, kuri pirmsskolas izglītību ieguvuši mazākumtautību valodā, bet ar latviešu valodas izmantošanas iemaņām un pieredzi. No 1. līdz 6. klasei latviešu valodā jāpasniedz vismaz 50% (kādreizējo 40% vietā), bet no 7. līdz 9. klasei – vismaz 80% apjomā.

Šogad izmaiņas skars 1.-6. un 7. klases!

Trešais modelis paredz programmu skolēniem, kuri pārvalda latviešu valodu un vēlas padziļināti apgūt priekšmetus, kuri neietilpst obligāto priekšmetu sarakstā, bet ir saistīti ar etnisko kultūru, no 1. līdz 6. klasei latviešu valodā jāpasniedz ne mazāk kā 50% mācībstundu, bet no 7. līdz 9. klasei – ne mazāk kā 80%.

Svarīgi! Tieši 7. klasē, izvēloties jebkuru no modeļiem, no 2019./2020.mācību gada notiek pāreja uz mācību satura apguvi valsts valodā 80% apjomā. No 2021./2022.m.g. tiks nodrošināts, ka, pamatskolu beidzot, 80% mācību vielas tiek pasniegta latviešu valodā.

Skolas patstāvīgi var izvēlēties, kurus priekšmetus pasniegt latviešu valodā, mazākumtautību valodā vai bilingvāli.

Par vidusskolu: Jau no 2017./2018. mācību gada 12.klases centralizētie eksāmeni jākārto valsts valodā, savukārt no 2019./2020.mācību gada arī 9. klases valsts pārbaudījumi būs jākārto latviešu valodā. No 2020./2021.mācību gada vispārējās izglītības iestādēs 10. un no 2021./2022.mācību gada 11.klasē visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks pasniegti latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus);

No 2022./2023.mācību gada visā vidusskolas posmā visi vispārizglītojošie priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

Ir mazākumtautību skolas, kuras vecāko klašu skolēniem ir izvēlējušās 100% apmācību latviešu valodā, piemēram, Rīgas Klasiskā ģimnāzija. Un ir tādas, kas sākumskolā ieviesīs pirmo apmācību modeli – 80% no pirmās klases.

5.Pirmsskolu un skolu skaits

Pēc departamenta sniegtās informācijas, 2019./2020. mācību gadā Rīgas pašvaldībā pirmsskolas izglītības pakalpojums tiks nodrošināts 146 pašvaldības padotībā esošās pirmsskolas izglītības iestādēs, no kurām 76 iestādes īsteno izglītības programmu (-as) latviešu valodā, 40 iestādes gan latviešu, gan mazākumtautību (krievu) valodā, un 38 iestādes īsteno izglītības programmu (-as) mazākumtautību (krievu) valodā. Pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts 17 skolās (6 tas ir valsts valodā, 9 mazākumtautību, un divās skolās ir abas programmas) un vienā interešu izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programma valsts valodā).

Analizējot pirmsskolas reģistrēto pieteikumu rindas statistikas datus, departaments ir secinājis, ka bērnu likumiskie pārstāvji savus bērnus biežāk piesaka pirmsskolas izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu, tādēļ pieprasījums tajās ir lielāks kā mazākumtautību plūsmā.

Pēdējo gadu laikā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolu grupu atvēršana ar latviešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc mācību valodas, 72 iestādēs būs pirmsskolas grupas ar izglītības programmu latviešu valodā, 39 iestādēs – ar izglītības programmu gan latviešu gan mazākumtautību valodā un 35 iestādēs ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

6.Valsts valodas lietojums Rīgas pašvaldības bērnudārzos palielinās

Pamatojoties uz augstākminēto tendenci, pēdējos gados ir palielināts grupu skaits ar latviešu mācību valodu. 2018./2019. mācību gadā bija 794 pirmsskolas grupas, kuras īstenoja izglītības programmu valsts valodā, bet mazākumtautību valodās – 564 grupas. 2019./2020. mācību gadā tiks papildus atvērtas 6 grupas ar latviešu mācību valodu, proporcionāli samazinot mazākumtautību grupas.

Tapāt no šā gada 1. septembra mazākumtautību pirmsskolās visā pirmsskolas izglītības posmā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei notiek bilingvāli, sekmējot latviešu valodas apguvi. Bērniem no piecu gadu vecuma rotaļnodarbībā galvenais saziņas līdzeklis būs latviešu valoda, izņemot mērķtiecīgi organizētas aktivitātes mazākumtautības valodā

Lai nodrošinātu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un sagatavotos izglītības satura izmaiņām, sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru 2018./2019. mācību gadā tika organizēti latviešu valodas prasmju pilnveides kursi.

Rīgas pašvaldības iestādes īsteno mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Izglītības likumā noteiktajām vecāku tiesībām brīvi izvēlēties, kādā izglītības iestādē un izglītības programmā viņi vēlas nodrošināt savam bērnam pirmo izglītības pakāpi.

Arī turpmāk palielinās to grupu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā, skaitu.

Pašlaik grupu komplektācija vēl aizvien turpinās. Ik pa laikam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments saņem informāciju, ka bērnudārzos ir brīvas vietas. Vecākus aicina reģistrēties šajos bērnudārzos. Tas nozīmē, ka bērns vietu saņems, tikko elektroniskajā reģistrācijas sistēmā tiks fiksēts pieteikums.

Sīkāk par to, kurās pirmsskolas izglītības iestādēs vēl ir vietas, iespējams uzzināt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā izglitiba.riga.lv.

7.Apvienos bērnu un jauniešu interešu centrus

Rīgas bērni un jaunieši (vecumā no 3-25 gadiem) ar galvaspilsētas pašvaldības atbalstu varēs iesaistīties dažādos pulciņos un sporta sekcijās bez maksas vai par vecāku līdzfinansējumu. Piedāvājumos ietilps mūzika, deja, teātris, māksla un lietišķā māksla, vides zinības, tehniskā jaunrade, video, foto, sports un daudzi citi pulciņi.

Lai palielinātu izglītības iestādēm pieejamo finansējumu (jo lielāka mācību iestāde, jo vairāk līdzekļu tā sauktajam skolēna grozam), šogad apvienoti arī bērnu un jauniešu interešu centri (BJC):

BJC “Altona” ar BJC “Kurzeme” un BJC “Zolitūde”;
BJC “Mīlgrāvis” ar BJC “Laimīte”;
BJC “Bolderāja” ar Rīgas 19. vidusskolu;
Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” ar Rīgas Jauno Tehniķu centru;
BJ sporta skolu “Rīdzene” ar Rīgas 3. Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Nodarbības notiks visās pašreizējās telpās.

Visiem BJC ir pieejami līdzekļi, bet, ja tie ir mazi, tad, piemēram, lieliem pirkumiem (piemēram, klavierēm) naudu atvēlēt ir grūti, bet, līdzekļus apvienojot, tas ir izdarāms vieglāk. Katrā no apvienotajiem BJC notiks tās pašas nodarbības, kas līdz šim un tajās pašās telpās, kur līdz šim. Līdztekus tam apvienotās iestādes var piedāvāt lielāku interešu programmu klāstu. To var ilustrēt ar piemēru, ja kādā no iestādēm nav bijusi pieejama kāda konkrēta instrumenta apgūšana, tad tagad, pēc apvienošanas, iespēja apmeklēt instrumenta apgūšanas nodarbības ir abu iestāžu bērniem, kas nozīmē, ka palielinās piedāvājums.

Bērnu uzņemšana pulciņos sākas no 1. septembra. Saglabāsies atvieglojumi daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm. Vairāk par interešu izglītību iespējams uzzināt, piedaloties pasākumā “Nāc un piedalies”, kas 31. augustā notiks laukumā pie Rīgas Kongresu nama (no plkst. 13.00 līdz 17.00).

Papildu informāciju var meklēt šeit.

SOCIĀLAIS ATBALSTS: BRĪVPUSDIENAS, BEZMAKSAS BRAUCIENI, PABALSTI

8.1.-12. klašu skolēni pusdienos bezmaksas; bezmaksas ēdināšana bērnudārzos

No šā gada 1. septembra gandrīz 32,5 tūkstošiem Rīgas bērnudārzu audzēkņu tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Brokastu, pusdienu un launaga izmaksas tiks segtas visiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs un privātajos bērnudārzos, kuri noslēguši sadarbības līgumus ar Rīgu.

Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, arī šogad Rīgas skolu 5. – 12. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. 2019. gadā tam atvēlēti vairāk nekā 14 miljoni eiro. 1.- 4. klašu skolēniem brīvpusdienas finansē valsts.

Brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu 1.-12. klašu skolēniem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgas skolām dodas no citām pašvaldībām. Tāpat arī Rīgas sabiedriskais transports bez maksas pienākas visiem galvaspilsētas skolu skolēniem.

9.Tāpat kā līdz šim, Rīgas skolu skolēniem ir pieejams sabiedriskais transports bez maksas

Lai Rīgas sabiedrisko transportu izmantotu bez maksas, skolēniem jānoformē Skolēna e-karte. Noteiktiem skolēniem – pirmklasniekiem, piektklasniekiem un desmitklasniekiem – e-karte ir jānoformē no jauna. Kā to pareizi izdarīt, pastāstām šeit.

10.Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm var saņemt pabalstu, lai sagatavotos skolai

Pabalstu (50 eiro) ir tiesīgas saņemt ģimenes, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas, dzīvo atbilstoši norādītājai adresei un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro uz katru ģimenes locekli. Pabalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas nav sasnieguši 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu skolēniem – bez vecuma ierobežojumiem.

Lai varētu saņemt pabalstu, skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. To iespējams izdarīt arī pēc 1. septembra – līdz 31. oktobrim.

Pakalpojuma adrese internetā.

11.Rīgas pašvaldība, tāpat kā iepriekš, turpina līdzfinansēt privātos bērnudārzus, kā arī izmaksāt “aukles pabalstus”

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 148 privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 7023 (jūlija dati) bērniem. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 246.19 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 187.59 eiro.

Rīgas pašvaldībai šobrīd ir noslēgti 709 (jūlija dati) līgumi ar privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata 1567 (jūlija dati) bērnus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta. Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 142.12 eiro.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 19.8 miljoni eiro.

Portālā e-skola.lv ir izveidota sadaļa “Aukļu pakalpojums”, kur aukles var iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentāciju līdzfinansējuma noformēšanai.

12.Skolas nodrošinās pagarinātās dienas grupas jaunāko klašu skolēniem

Rīgas skolas centīsies nodrošināt pagarinātās dienas grupas, jo īpaši domājot par 1. un 2. klašu skolēniem. Iespēju robežās pagarinātās dienas grupas tiks nodrošinātas arī pārējām sākumskolas klašu grupām.

13.Otro klašu skolēni var mācīties peldēt bez maksas

Peldēt gribētājus uz baseinu pavada pedagogs. Par šo iespēju uzzināt var skolas administrācijā.

14.Visi skolēni ir pilnībā apgādāti ar bezmaksas mācību grāmatām

Valsts piešķīrusi nepieciešamos naudas līdzekļus, lai varētu nodrošināt skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, kuras ir komplektā ar mācību grāmatām, kā arī ar elektroniskajiem mācību līdzekļiem. Rīgas pašvaldība no savas puses ir atvēlējusi vairāk nekā 636 650 eiro mācību grāmatu iegādei.

Šos naudas līdzekļus skolas drīkst tērēt tikai tādas mācību literatūras iegādei, kuras atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem ir apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

POLICIJAS DATI

15.Policisti arī šogad dežurēs katrā skolā

Jaunajā mācību gadā tiks nodrošināta sabiedriskā kārtība pie 109 izglītības un 27 interešu izglītības iestādēm mācību laikā, kā arī tiks veikts regulārs preventīvais darbs ar bērnu vecākiem un sadarbība ar izglītības iestāžu vadītājiem.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu audzēkņiem maksimāli drošu jaunā mācību gada sagaidīšanu un sākšanu, Rīgas Pašvaldības policija (RPP) ir sagatavojusi attiecīgo pasākumu plānu, kuru ceturtdien, 22. augustā, atzinīgi novērtēja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

Jau no 21. augusta policija veic pārbaudes pie 174 Rīgas izglītības iestādēm, to filiālēm un pieguļošajām teritorijām. Apsekotas tiek arī iecienītās jauniešu pulcēšanās vietās pilsētā – parki, skvēri, iekšpagalmi, pludmales un rotaļu laukumi.

Tiek pārbaudītas mazumtirdzniecības un izklaides vietas, kur iecerēts veikt apsekošanu vismaz 150 objektos, veicot profilaktiskas pārbaudes vai kontrolpirkumus, lai atturētu komersantus no alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un enerģijas dzērienu pārdošanas nepilngadīgajiem.

Pašvaldības policija plāno līdz 15. septembrim, īpaši Zinību dienā, 2. septembrī, pastiprināti kontrolēt sabiedrisko kārtību populārākajās jauniešu pulcēšanās vietās t.sk. publiskos pasākumos, kas ir veltīti jaunajam mācību gadam, kā arī alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietu apkārtni, ar nolūku nepieļaut alkohola iegādi ar pieaugušo starpniecību

Autovadītāji, esiet uzmanīgi! Visu gadu braukšanas ātrums pie izglītības iestādēm ir 30 km/h!

16.Skolas administrācija nav tiesīga pieprasīt naudu no vecākiem – ne remontam, ne par ekskursijām, ne par papildu nodarbībām
Vēlreiz atgādinām: naudu pasākumiem un papildu nodarbībām ir tiesīgi vākt tikai vecāki. Šiem mērķiem tiek izveidots fonds, ko reģistrē kā biedrību. Dalība tajā ir pēc brīvprātības principa. Kā tērēt savākto naudu, izlemj vecāki, saskaņā ar fonda statūtiem.

PROJEKTI UN BRĪVDIENU GRAFIKS

17.Skolās tiks īstenoti vērienīgi projekti

Tiek turpināti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildu tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem, kā arī bezvadu interneta punktu ierīkošanai atvēlēti 209 380 eiro.

Šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās jau 49 klases no 21 Rīgas pašvaldības skolām.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar organizētas 278 dienas un diennakts nometnes, kuras apmeklēja vairāk nekā 11 530 dalībnieku. Lielākie nometņu rīkotāji tradicionāli ir pašvaldības izglītības iestādes, kuras organizēja 237 nometnes. Vienlaikus konkursa ietvaros atbalstīta 41 nevalstisko organizāciju rīkotā nometne. Kopējais pašvaldības finansējums nometnēm šogad pārsniedz 550 000 eiro.

Līdztekus nometnēm tiek finansētas NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes. Atbalstītie 18 projekti šovasar piedāvāja aktivitātes 3 000 bērniem un jauniešiem dažādās pilsētas apkaimēs, tam tika atvēlēti nedaudz vairāk kā 65 000 eiro. Arī šovasar tika nodrošināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums vairāk kā 116 000 eiro apmērā, lai rastu iespēju 315 jauniešiem strādāt pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās NVA programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros.

18.Pagarinātā mācību gada šogad nebūs

Mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads – 12. jūnijā. 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. līdz 27. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt, un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības, izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Piemēram, šāda situācija var veidoties ziemā, kad sakarā ar zemo gaisa temperatūru bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi,

NODERĪGI ZINĀT

Skolas somas svars:

skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem – 2,5–3,5 kg,
skolēniem vecumā no 9-11 gadiem – 3,5–4 kg,
skolēniem vecumā no 12-13 gadiem – 4–4,5 kg,
skolēniem vecumā no 14-15 gadiem – 4,5–5 kg,
skolēniem, kam ir 16 gadu un vairāk – 5 kg un vairāk.

Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

Pusdienas: izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis.

Vienā dienā skolēniem drīkst būt līdz:

5 mācību stundām no 1. klases līdz 3. klasei,
6 mācību stundām 4. un 5. klasē,
7 mācību stundām 6. un 7. klasē,
8 mācību stundām no 8. klases līdz 12. klasei.
Skolēniem vienā nedēļā drīkst būt līdz:

22 mācību stundām 1. klasē,
23 mācību stundām 2. klasē,
24 mācību stundām 3. klasē,
26 mācību stundām 4. klasē,
28 mācību stundām 5. klasē,
30 mācību stundām 6. klasē,
32 mācību stundām 7. klasē,
34 mācību stundām 8. un 9. klasē,
36 mācību stundām 10., 11. un 12. klasē.

Profesionālās izglītības audzēkņiem vienā nedēļā drīkst būt līdz 36 mācību stundām, ja audzēknis ir vecumā līdz 18 gadiem, ja audzēknim ir 18 un vairāk gadu – drīkst būt līdz 40 mācību stundām.

Foto: Freepik

Info: Riga.lv